Docenten spelen een belangrijke rol bij het herkennen van depressie onder jongeren

In het voortgezet onderwijs zitten in elke klas van 25 leerlingen ongeveer vijf leerlingen met verhoogde depressieve klachten. Docenten kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van deze leerlingen. Maar menig docent weet niet goed of, en hoe er ingegrepen kan worden. Daarom ontwikkelde Denise Bodden (https://www.uu.nl/medewerkers/dbodden), psycholoog aan de Universiteit Utrecht, met collega Marieke van den Heuvel (Christelijke Hogeschool Ede) en masterstudenten Pedagogiek een brochure. Bodden: “We zien dat docenten geholpen zijn met kennis en tips over hoe ze kunnen omgaan met depressie onder jongeren.”

De Utrechtse psychologe merkt op dat er sinds de coronacrisis een stijgend aantal jongeren met depressieve klachten is. Docenten ervaren dat ook in hun klas, maar weten lang niet altijd hoe ze hier mee om kunnen gaan. Bodden: “Terwijl docenten een belangrijke schakel kunnen zijn in herkenning van depressieve klachten bij hun leerlingen, blijken ze zich onthand te voelen om de leerling te benaderen. Ze laten het bijvoorbeeld na om de leerling aan te spreken, uit angst om het voor die jongere alleen maar erger te maken.”

Interviews docenten

Bodden en haar collega’s interviewden, ter verkenning, enige docenten. “Uit die interviews bleek dat er vooral behoefte was aan meer informatie over het herkennen en signaleren van depressie. Meer nog dan het doorverwijzen en de hulpverlening. Herkennen en signaleren is dan ook de focus in onze brochure geworden.”

Bespreekbaar

De brochure ’Depressiepreventie op school (https://www.uu.nl/sites/default/files/Brochure-Depressiepreventie-op-school-2021.pdf)’ is te vinden op de website van Orthopedagogiek. Er staan onder meer diverse handreikingen hoe de docent uit het voorgezet onderwijs kan reageren op een jongere als er een vermoeden is van depressieve klachten. De gouden regel? Bodden: “Maak het bespreekbaar. Ga het gesprek met de leerling niet uit de weg: overwin je aanvankelijke terughoudendheid.”

“Duidelijk en bruikbaar”

De brochure is geëvalueerd door, en inmiddels verspreid onder, enige docenten. Zij bleken erg te spreken over Boddens handreiking.

Bron: Universiteit Utrecht (https://www.uu.nl/nieuws/grote-rol-voor-docenten-bij-herkennen-van-depressie-onder-jongeren)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

depressie 5 depressie 5