Een niet te vermijden onderwerp: geld!

Het is een mini-dialoog die ik in vele variaties heb zien langskomen. In vergaderingen, tijdens presentaties en op symposia. Een spreker legt iets uit over het komende Zorgprestatiemodel, over de begroting van de afdeling, of over een ander financieel onderwerp. Eén van de aanwezigen verzucht half geïrriteerd, half verveeld: “Waarom moet het toch altijd over geld gaan?” Waarop de spreker een open deur intrapt met: “Levert u dan straks uw salaris in?”

Er gaat ruim zes miljard euro om in de ggz, van de 93 miljard die in totaal naar de zorg gaat. Hoeveel precies is steeds lastiger vast te stellen, omdat het bedrag dat vroeger onder de noemer ‘ggz’ viel, tegenwoordig is verdeeld over de Jeugdzorg, het sociale domein, de WLZ en nog zo wat posten. Het is in ieder geval dusdanig veel dat we er best een beetje op mogen letten dat het zinnig besteed wordt. Dáárom moet het er soms over gaan.

De ggz als geldmachine (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3922533/nieuws/de_ggz_als_geldmachine.html)

Niet alleen omdat dat bedrag elk jaar méér wordt (ondanks dat iedereen denkt dat er elk jaar bezuinigd wordt), maar ook omdat er mensen zijn die de ggz vooral lijken te zien als een goed verdienmodel. Dat zijn niet meer de bestuurders van de grote ggz-instellingen, die mogen sinds de invoering van Balkenendenorm ‘nog maar’ iets meer dan twee ton per jaar verdienen. Maar er blijken sluipwegen, zo komt met enige regelmaat in de media naar voren. Leendert Douma zette in ‘De ggz als geldmachine’ een aantal incidenten op een rij. Lees verder... (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3922533/nieuws/de_ggz_als_geldmachine.html)

Prinsjesdag 2021 (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3919969/nieuws/prinsjesdag_2021_de_gevolgen_voor_de_ggz.html?page=1)

Elk jaar scannen we de begroting van het Ministerie voor VWS. Zoals gezegd, anders dan in voorgaande jaren is het lastig vast te stellen hoeveel geld er precies naar de ggz gaat. Dit jaar is het nóg diffuser: er is nog geen kabinet dat deze begroting moet uitvoeren, de kabinetsformatie - en daarmee de onderhandelingen over de zorg - is nog lang niet afgerond. Er zal dus, niet alleen voor de ggz, wel het één en ander aangepast gaan worden. Maar het overzicht willen we je niet onthouden. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3919969/nieuws/prinsjesdag_2021_de_gevolgen_voor_de_ggz.html?page=1)


’Verzekeraars investeren nog verbazend weinig in ggz-preventie’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3922384/nieuws/verzekeraars_investeren_nog_verbazend_weinig_in_ggz-preventie.html?page=1)

In een langlopende serie proberen we zicht te krijgen op het hoe en waarom van preventie van psychische klachten. Wat is er mogelijk? Wat wordt er gedaan en door wie? En waarom gebeurt er niet méér? In dit artikel een blik op de activiteiten van de preventie-afdelingen van de ggz-instellingen én, in het kader van dit themanummer, hoe zij gefinancierd worden. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3922384/nieuws/verzekeraars_investeren_nog_verbazend_weinig_in_ggz-preventie.html?page=1)

Wie komt er eerder, de deurwaarder of de psychiater? (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3734212/nieuws/wie_komt_er_eerder_de_deurwaarder_of_de_psychiater.html)

Wie onder het sociale minimum leeft, lijkt een verhoogde kans op psychiatrische klachten te hebben. Andersom geldt ook: wie psychiatrische klachten heeft, loopt een groot risico minstens een deel van zijn leven onder de armoedegrens te moeten leven. Een vicieuze cirkel, die bovendien doorgegeven lijkt te worden aan eventueel nageslacht. We leggen twee verhalen van ervaringsdeskundigen naast de cijfers. Schiet de GGZ tekort waar het dit onderwerp betreft? Lees verder... (http://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3734212/nieuws/wie_komt_er_eerder_de_deurwaarder_of_de_psychiater.html)

Blij (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3922259/nieuws/blij.html?page=2)

Blijmoedig als altijd, geeft Niki Stoker haar visie op geld. Die is niet heel rooskleurig, zelfs de verkoper van de Straatkrant leek niet vrolijk te worden van haar bijzonder gulle gift.
“Hoe mooi zou het zijn als elke wereldburger een bedrag krijgt waar goed mee rond te komen is en waarmee je geen overbodige luxe zooi kan kopen. Heel goed voor het milieu en volgens mij ook voor het welzijn van alle mensen, al zullen sommige rijke mensen wel even mopperen”, aldus Niki.
Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3922259/nieuws/blij.html?page=2)

 

En verder:

* Breed opgezet onderzoek naar fysieke en mentale gevolgen Covid-19

* Acht ggz-kwaliteitsstandaarden opgenomen: ’Register zo goed als compleet’

* Administratiedruk dreigt driekwart jeugdzorgmedewerkers teveel te worden

* Preventieakkoord Mentale Gezondheid is belangrijk, maar wel voor een volgend kabinet

* Zorg en ondersteuning stopt te snel na een psychiatrische crisis

* Agenda suïcidepreventie: veel kennis beschikbaar, maar veel is ook onduidelijk

* WRR: regering moet cruciale vragen stellen over de zorg, óók over ggz

* Tevredenheid over en kwaliteit van de poh-ggz onderzocht

* Nog 14.000 aanvragen voor Wet Langdurige Zorg bij CIZ op de plank

* Zorgprestatiemodel pakt voor 98.000 cliënten extra duur uit

* Iedereen in België voor 11 euro naar de psycholoog? Dat ligt toch iets anders

Naamloos Naamloos