Ontwikkeling van kinderen 0-6 jaar

(Adv.)

Online congres op donderdag 18 november, met handreikingen uit de IMH

 

Hoe gaat het in deze coronatijd met de ontwikkeling van de allerjongsten? Hun stemmen hoor je niet maar er zijn zowel positieve als negatieve effecten waargenomen. Hoe werkt dit bijvoorbeeld door in de emotieregulatie, spraakontwikkeling en eenkennigheid? Dit in de context van de eerste 1000 dagen. Je leert welke handvatten uit de Infant Mental Health (IMH) je nu kan gebruiken om een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen. It takes a village to raise a child, ook tijdens corona!


Meer informatie vind je hier: https://bit.ly/3ALzosQ (https://bit.ly/3ALzosQ)

rino rino