Nadelige jeugdervaringen: ACE's

(Adv.)

Jaarlijks Congres - 4e editie - 2021

Op donderdag 25 november 2021 vindt de 4e editie van het jaarlijkse congres ‘ACEs: nadelige jeugdervaringen’ (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/343/aces-nadelige-jeugdervaringen-4e-editie-2021.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=ca44fc38) plaats in Eindhoven.

Het is voor professionals belangrijk om te weten wat specifieke nare jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences, afgekort ACEs) voor impact hebben op het leven van de kinderen die het treft. Maar het is juist de optelsom van verschillende van zulke ervaringen die maakt dat dit verschijnsel zo’n diepe en langdurige invloed heeft op het leven van een kind. Daarom zal tijdens dit congres zowel op verschillende soorten nadelige jeugdervaringen ingegaan worden, maar ook op de manier waarop ze elkaar versterken én wat jij als professional kan doen om de schade te beperken.

 

Sprekers

* Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen (Universiteit Leiden) - Over ACEs en veerkracht

* Prof. Dr. Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam) - Over de combinatie van ACE en LVB

* Dr. Anneke Vinke (Adoptiepraktijk Vinke) - Over ACEs en gehechtheid

* Prof. Dr. Majone Steketee (Verweij-Jonker Instituut) - Armoede en negatieve gevolgen op termijn

* Dr. Marieke Tollenaar (Universiteit Leiden) - Emotionele mishandeling en verwaarlozing: hoe voorkom je langdurige gevolgen?

* Drs. Nel Petilon (GGNet) - Begeleiding van kinderen in een stressvolle gezinssituatie

* Drs. Liesbeth Groenhuijsen (Pedagogische Adviespraktijk Thuis) - Langetermijngevolgen van scheiding

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijks congres is accreditatie aangevraagd bij NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, SKJ, AbSG / KNMG-GAIA, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Register Vaktherapie en het Lerarenportfolio.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de site van het congresburo (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/343/aces-nadelige-jeugdervaringen-4e-editie-2021.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=ca44fc38)

ace ace