Branchevereniging De Nederlandse ggz: gematigd blij met rapport WRR

Branchevereniging De Nederlandse ggz is blij met de duidelijke adviezen die het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3916982/nieuws/wrr_regering_moet_cruciale_vragen_stellen_over_de_zorg_ook_over_ggz.html?page=2)’ van de WRR meegeeft aan de politiek, maar had graag meer aandacht voor de rol van zorgprofessionals gezien. Het advies is vandaag overhandigd aan demissionair minister van VWS Hugo de Jonge. Het schetst welke stappen gezet moeten worden om de zorg betaalbaar, kwalitatief voldoende en toekomstbestendig te maken, waarbij ook leden van de Nederlandse ggz om input is gevraagd.  
 
Voorzitter Ruth Peetoom: ”Het advies om minimumnormen voor kwaliteit en toegankelijkheid op orde te brengen sluit aan bij ons pleidooi om precies die normen te gaan concretiseren in de jeugdhulp. Dat daarbij in het hele zorgveld geprioriteerd moet worden wat wel en niet onder verzekerde zorg valt  is onontkoombaar bij de groeiende zorgvraag die ook de WRR constateert. Dat de WRR adviseert om in het algemeen ’bestuurlijke drukte’ te voorkomen en beleidsveranderingen in bestaande kaders te realiseren spreekt ons erg aan. Er is teveel met grote stelselwijzigingen gewerkt, waarbij ook nog vaak onverwachte neveneffecten optreden. Laten we waar mogelijk problemen vooral oplossen zonder tijdverslindende wetstrajecten.” 
 
Over de manier waarop in voldoende zorgpersoneel kan worden voorzien constateert Peetoom een duidelijke omissie; ”De WRR had wat ons betreft meer aandacht moeten besteden aan het behoud van zorgprofessionals door minder verantwoordingsdruk, meer ontwikkelmogelijkheden, en natuurlijk een goede beloning. Als we daar geen goede afspraken over kunnen maken komt het leveren van goede zorg op tijd en op maat onder druk te staan.”   

Bron: De Nederlandse ggz (https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/de-nederlandse-ggz-wrr-advies-legt-vinger-op-de-zere-plek,-maar-meer-aandacht-nodig-voor-zorgprofes)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

houdbare zorg houdbare zorg