Preventieakkoord Mentale Gezondheid is belangrijk, maar wel voor een volgend kabinet

Er bestaan al diverse activiteiten op het versterken van het mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen te verbeteren, maar een nationaal preventie akkoord voor mentale gezondheid zou daar een goed bijdrage aan leveren. Dat is de strekking van een brief van Staatssecretaris Blokhuis aan de Kamer, waarin hij zegt verdere mogelijkheden voor een dergelijk akkoord te laten onderzoeken. Het te sluiten akkoord zal zich dan vooral op jongeren en jongvolwassenen richten. Wel voegt de Staatssecretaris er aan toe dat het aan een volgend kabinet is om een dergelijk akkoord te sluiten.
De Staatssecretaris reageert daarmee op een petitie van Team Geestkracht (https://petities.nl/petitions/meer-aandacht-voor-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-als-gevolg-van-covid-19?locale=nl), waarin om een dergelijk plan wordt gevraagd.

Team Geestkracht

Team Geestkracht (https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/team-geestkracht/)  bestaat uit 15 tot 30 mensen tussen de 16 en 36 jaar met verschillende psychische kwetsbaarheden, of een verhoogd risico op een psychische kwetsbaarheid. Er doen jongvolwassenen mee die in een ggz-kliniek verbleven, jongeren die een poosje geen thuis hebben gehad en jongeren die als statushouder Nederland zijn binnengekomen.

In de petitie stellen zij dat de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in een rap tempo achteruit gaat: ”Gesloten scholen zorgen voor isolatie, een gebrekkige sociale ontwikkeling en nog onbekende lange termijn effecten. Suïcidaliteit, eetstoornissen, drugsgebruik en depressie nemen allemaal toe bij kinderen en jongeren.”

Vervolgens constateert het team dat de jeugd-GGZ, de jeugdhulp en opvoedhulp een toename zien van suïcidaal gedrag en eetstoornissen onder kinderen en jongeren; de druk op het personeel in de jeugdhulp neemt toe en sociaal contact tussen kinderen neemt af door het wegvallen van onderwijs en de gesprekken per dag bij zelfmoordpreventie 113 bijna zijn verdubbeld.

”Toch blijft de focus vanuit de overheid op het beschermen en vaccineren van ouderen”, schrijft het team. In de petitie vragen zij dan ook om een direct plan van aanpak vanuit de overheid waarbij de volledige focus op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren ligt. ”Met name nu, maar tevens een lange termijn-plan, over hoe we de jongeren die getroffen zijn door de coronacrisis gaan helpen weer op de been te komen.”

Staatssecretaris Blokhuis heeft nu dus toegezegd de mogelijkheden voor een preventie-akkoord mentale gezondheid, waarbij de focus zal liggen op jongeren en jongvolwassenen.

Lees de volledige tekst van de Kamerbrief (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/16/reactie-commissiebrief-inzake-petitie-tijd-voor-mentale-gezondheid/reactie-commissiebrief-inzake-petitie-tijd-voor-mentale-gezondheid.pdf).

Bronnen: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2021/09/16/reactie-commissiebrief-inzake-petitie-tijd-voor-mentale-gezondheid) / FNO (https://www.fnozorgvoorkansen.nl/) / Petities.nl (https://petities.nl/petitions/meer-aandacht-voor-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-als-gevolg-van-covid-19?locale=nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

jeugd GGZ 6 jeugd GGZ 6