Jaarlijks Congres Autisme op donderdag 18 november

(Adv.)

Het congres staat dit jaar in het teken van veelvoorkomende misverstanden en dilemma’s

 

Ook onder professionals zijn er veel misvattingen over autisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen dat mensen met autisme niet in staat zouden zijn om te liegen? Of dat ze geen emoties hebben of herkennen? Dat ze altijd een zo prikkelarm mogelijke omgeving nodig hebben? Dat autisme bij vrouwen eigenlijk nauwelijks voorkomt? Dat ze geen écht betekenisvolle relaties aan kunnen gaan? Als professional heb je een rol in het helpen zichtbaar maken van de persoon achter het autisme en het bestrijden van vooroordelen die anderen ten opzichte van je cliënt, patiënt of leerling hebben.  Daarnaast zijn er ook verschillende professionele dilemma’s. Moet autisme benaderd worden als een stoornis? En hebben mensen met autisme eigenlijk wel altijd last van autisme? Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf en een werknemer met autisme het beste uit elkaar kunnen halen? Is je betrokkenheid als hulpverlener of begeleider hierbij nodig? En zo ja, wat is dan je rol? Hoe pak je het aan?  De sprekers op dit congres (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/342/autisme-9e-editie-2021.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=2a38bb34) zullen in hun bijdragen ingaan op deze en andere, aanverwante vragen.

 

Sprekers

Prof. Dr. Sander Begeer (Vrije Universiteit Amsterdam) - Misverstanden over autisme

Jasper Wagteveld (Nederlandse Vereniging voor Autisme) - Misverstanden over autisme

Dr. Fabiënne Naber (Erasmus Universiteit Rotterdam) - Punthoofden bij autisme

Colette de Bruin (Geef me de Vijf) - Autisme en empathie

Céline Mollink MSc. (AutismeKRACHT) - Autisme is (n)iets mannelijks

Dr. Annelies Spek (Autisme Expertise.nl) - Autistische burn-out

Drs. Lisa Snip (GGZ Noord-Holland-Noord) - Mensen met autisme hebben geen gezin - misvatting!

Gemmy Peters (Radboudumc) - Mensen met autisme en hun werkplek

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijkse congres is accreditatie aangevraagd bij NIP K&J/NVO-OG, FGzPt, SKJ, NVvP*, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, LV POH-GGZ, Registerplein, Register vaktherapie, ADAP (NVLF) en Lerarenportfolio.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: dit congres|www.congresburo.com (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/342/autisme-9e-editie-2021.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=2a38bb34)

autisme autisme