Hechtingsproblematiek

(Adv.)

Jaarlijks Congres - 8e editie - 2021

 

Op donderdag 7 oktober 2021 vindt de 8e editie van het jaarlijkse congres Hechtingsproblematiek (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/337/hechtingsproblematiek-8e-editie-2021.html) plaats in Eindhoven. Dit congres is ook online te volgen. Deelnemers die zich inschrijven voor het online congres krijgen 30 dagen toegang tot alle presentaties.

Het tot stand brengen van een veilige gehechtheid is niet altijd eenvoudig. Extra moeilijk wordt het wanneer de ouder-kind relatie door bijvoorbeeld psychopathologie, een beperking of nare gebeurtenissen in het verleden, belast is. In de hulpverlening en het onderwijs kom je dit type kinderen, ouders, gezinnen en families vaak tegen. Dit congres gaat over de manier waarop je de problematiek van deze mensen herkent en wat je er vervolgens mee kunt doen.  Wat als een ouder een psychiatrisch of verslavingsprobleem heeft? Hoe kan faalangst voortkomen uit hechtingsproblematiek? Hoe doorbreek je intergenerationele overdracht? Hoe ga je om met gehechtheid als een kind in een pleeg- of adoptiegezin woont en de eigen ouders al dan niet nog in beeld zijn? Wat als ouder(s) en / of kind een licht verstandelijke beperking hebben? Wat als een gezin uit een andere cultuur afkomstig is? Wat kun en moet je met gehechtheidsproblemen in (samenwerking met) het onderwijs?  Deze en diverse andere vragen staan centraal op dit jaarlijkse, geaccrediteerde congres over hechtingsproblematiek.

Meer… (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/337/hechtingsproblematiek-8e-editie-2021.html)

 

Sprekers

* Prof. Dr. Geert Jan Stams (Universiteit van Amsterdam) - Problematische gehechtheid

* Drs. Ard Nieuwenbroek (Ortho-Hulp) - Faalangst en gehechtheid

* Giel Vaessen (Kinkindekabel) - Over hechting, emotie en intergenerationele overdracht

* Dr. Paula Sterkenburg (Bartiméus) - Gehechtheid bij mensen met een (L)VB

* Jennet Ahbouk MSc. (Praktijk HSN) - Hechtingsproblematiek bij niet westerse mensen

* Dr. Anneke Vinke (Adoptiepraktijk Vinke) - Gehechtheidsrelaties in pleeg- en adoptiegezinnen

* Anton Horeweg M SEN (InHolland) - De klas als veilige haven

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijks congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, AbSG / KNMG-GAIA*, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig specialisten register, Registerplein, LV POH-GGZ, Register vaktherapie en het Lerarenportfolio.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo. (https://www.congresburo.com/combi-aanbod/337/hechtingsproblematiek-8e-editie-2021.html)

hechting hechting