Meer psychofarmaca aan jongeren voorgeschreven tijdens tweede lockdown

De tweede lockdown in verband met de coronapandemie - in de eerste maanden van 2021 - leidde tot een toename in het voorschrijven van geneesmiddelen tegen angst en depressie voor jongeren, terwijl dit niet het geval was tijdens de eerste lockdown. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek binnen het project ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/voorschrijven-van-psychofarmaca-door-de-huisarts-tijdens-de-coronapandemie-2020-wk-2)’.
Met het onderzoek naar veranderingen in het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen in coronatijd biedt het Nivel zorgprofessionals en beleidsmakers in de zorg handvatten door het verbeteren van de zorg voor patiënten in tijden van crisis.

Stijging voorschrijven antidepressivum uitsluitend te zien bij jongeren

Het aantal 15 t/m 24-jarigen met een antidepressivum bleef tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) gelijk aan 2019 en steeg tijdens de tweede lockdown (najaar 2020-voorjaar 2021). Gedurende de tweede lockdown kregen wekelijks gemiddeld 218 van de 100.000 jongeren van 15 t/m 24 jaar een voorschrift, ten opzichte van 202 in dezelfde periode in 2019. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van het CBS, dat laat zien dat de mentale gezondheid van met name de groep 18 t/m 25-jarigen aanzienlijk lager lag in de eerste helft van 2021, dan in 2020 en 2019.
Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote effecten te zien in voorschrijven van psychofarmaca.

Zesde factsheet binnen project ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd’

Inmiddels ondervinden we al meer dan een jaar de gevolgen van (wisselende) maatregelen om de verspreiding van corona te voorkomen. Deze coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor ons dagelijks leven, denk bijvoorbeeld aan de verplichte sociale isolatie. Met de ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd’ monitort het Nivel het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen tijdens de coronapandemie. Met het verschijnen van deze factsheet, over het voorschrijven van benzodiazepinen en antidepressiva, twee vormen van psychofarmaca, publiceert het Nivel de zesde factsheet in deze serie. Ga naar Geneesmiddelenmonitor in coronatijd (https://www.nivel.nl/nl/geneesmiddelenmonitor-voorschrijven-en-gebruik-van-medicatie-coronatijd): voorschrijven en gebruik van medicatie (onderdeel van de rubriek Corona centraal) voor alle publicaties en informatie hieromtrent.

Over het onderzoek

Voor het vaststellen van de cijfers maakt het Nivel gebruik van de deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Bron: Nivel (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/voorschrijven-van-psychofarmaca-door-de-huisarts-tijdens-de-coronapandemie-2020-wk-2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

psychofarmaca 1 psychofarmaca 1