Nog 14.000 aanvragen voor Wet Langdurige Zorg bij CIZ op de plank

”Op dit moment wordt 76% van de Wlz aanvragen binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld. De norm die het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) hanteert gaat uit van meer dan 95% afhandeling binnen zes weken. Voor Wzd-aanvragen geldt dat 96% binnen de wettelijk termijn van zes weken wordt afgehandeld. Spoedaanvragen worden wel versneld opgepakt. De werkvoorraad voor Wlz- en Wzd-aanvragen bedraagt circa 14.000 dossiers, waar het streven op maximaal 8.000 dossiers ligt.”

Dat schrijft Minister de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/06/kamerbrief-over-doorlooptijden-en-werkvoorraad-ciz/kamerbrief-over-doorlooptijden-en-werkvoorraad-ciz.pdf). Volgens de Minister ontstond de achterstand doordat er veel meer mensen dan voorzien een aanvraag deden voor de ggz. Om die achterstand weg te werken, zijn daarop extra medewerkers ingezet. Dat ging ten koste van andere aanvragen. Het bleek “in de huidige arbeidsmarkt” niet mogelijk om snel genoeg nieuw personeel aan te nemen. Het gevolg is dat mensen tien weken of zelfs langer op een beoordeling wachten.

Er zijn wel maatregelen genomen, maar de Minister verwacht niet dat die op korte termijn voldoende zijn. Zo heeft het CIZ, naast het vergroten van de capaciteit, een doorbraakproject ingericht waarin samen met medewerkers verschillende maatregelen zijn genomen om de werkprocessen te versnellen. Er zijn nieuwe instructies gemaakt om het dossier efficiënt in te vullen. En medewerkers worden versneld geschoold om flexibel ingezet te kunnen worden op verschillende soorten aanvragen. Ook wordt door het CIZ samengewerkt met gemeenten en zorgaanbieders om onnodige aanvragen te voorkomen en daarmee de werkvoorraad niet verder op te laten lopen.

Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Je kan ook thuis blijven wonen als je dat wilt. Je kan alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als je vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Twee jaar geleden stelde de regering een wetswijziging in die de Wlz ook openstelde voor cliënten van de ggz. Dat was tot dan toe niet het geval. Met de nieuwe regeling worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel. 

Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Bij een combinatie van beperkingen, zoals autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om passend zorgaanbod te vinden vergroot.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

bureaucratie GGZ bureaucratie GGZ