Nieuwe whitepaper over autisme en bipolaire stoornis

De gedragskenmerken van ASS kunnen soms erg lijken op die van andere diagnoses, wat het diagnostisch proces erg complex kan maken. Bij het Autisme Expertisecentrum worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen, verschillende whitepapers ontwikkeld. Deze whitepapers gaan in op differentiaaldiagnostiek (ASS óf een andere diagnose) en comorbiditeit (ASS én een andere diagnose) bij mensen met (mogelijk) ASS. Hiermee wordt beoogd informatie te bieden aan zowel diagnostici die worstelen met differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit bij mensen met (mogelijk) ASS, als aan mensen met ASS en hun naasten, zodat zij beter begrijpen waarom een bepaalde diagnose juist wel of niet is gesteld. De serie whitepapers wordt uitgebracht door het Autisme Expertisecentrum Eemnes (Annelies Spek en Michelle Kiep).

Onlangs is een whitepaper uitgebracht over ASS en bipolaire stoornissen. Bij het ontwikkelen hiervan is samengewerkt met: Chris Bronwasser (GGZ Centraal), Vivian Snouckaert (GZ-psycholoog Mentrum), Marije Swets (psychiater Dr. Leo Kannerhuis/Parnassiagroep), Nazila Bayat (psychiater GGZ inGeest, polikliniek bipolair Amsterdam), Hetty Visser (psychiater GGZ inGeest, polikliniek bipolair Hoofddorp) en Raphael Schulte (psychiater GGZ Noord-Holland Noord, behandelcentrum bipolaire stoornissen).

De whitepaper is te vinden via: https://www.anneliesspek.nl/whitepapers/ (https://www.anneliesspek.nl/whitepapers/)
Ook de andere whitepapers (ASS én/óf een andere diagnose) zijn hier te vinden.

Bron: Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (https://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/nieuws/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

ROM 1 ROM 1