Iedereen in België voor 11 euro naar de psycholoog? Dat ligt toch iets anders

’Belgen krijgen per 1 september betaalbare psychologische zorg’, kopte GGZ Totaal (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3898974/nieuws/belgen_krijgen_per_1_september_betaalbare_psychologische_zorg.html?page=1)een maand geleden. Veel Belgische kranten hadden een soortgelijk bericht. Vanaf 1 september zou iedereen in België recht op psychologische zorg krijgen tegen een eigen bijdrage van 11 euro per consult, tot 20 sessies per jaar. Een akkoord daarover zou gesloten zijn tussen het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Federale Overheidsdienst  Volksgezondheid en de sector.

Misverstand

Veel mensen dachten dat de goedkopere regeling aan het begin van het schooljaar van start zou gaan. Maar dat is een misverstand, waarschuwt Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen in De Morgen. “Het is zeker niet zo dat iedereen vanaf woensdag aan een verlaagd tarief bij een psycholoog terecht kan.”

Volgens Lowet is het bericht van het Riziv verkeerd geïnterpreteerd. “Wat wel op 1 september gebeurt, is dat de terugbetalingsconventie ondertekend kan worden door de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg. Pas wanneer dat gebeurd is, kunnen die netwerken op zoek naar psychologen die zich willen conventioneren. Die procedure loopt tot eind december.” 

Lowet verwacht dat het terugbetalingssysteem in 2022 up and running zal zijn. Maar dan is er nog een kanttekening: niet alle 8.000 Vlaamse klinisch psychologen zullen daarin opgenomen worden. “Dat is de ambitie natuurlijk, maar het zal niet meteen lukken. Er is niet voldoende geld.” Lowet wijst naar de 151 miljoen euro die is vrijgemaakt. “Daarmee kunnen de komende twee jaar per provincie 200 tot 250 psychologen geconventioneerd worden. Afhankelijk van de activiteit gaat het om 10 tot 30 procent van het totale aantal.”

Zij mogen volgens hem wel iedereen voor 11 euro helpen. “Er zijn geen restricties. Cliënten moet noch een bepaalde diagnose, noch een bepaalde leeftijd hebben om voor terugbetaling in aanmerking te komen.” Al merkt Lowet op dat, gezien de beperkte middelen, eerst naar de meest kwetsbare groepen zal worden gekeken. “Onder meer jonge mensen en mensen met financieel beperkte slagkracht behoren daartoe.”

Kritiek

Het is onduidelijk hoeveel psychologen in de terugbetalingsconventie zullen stappen. Hoewel de grote Vlaamse en Belgische verenigingen van psychologen zich achter de regeling scharen – net als de Vlaamse Patiëntenvereniging en de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg – komen er vanuit een aantal kleinere beroepsorganisaties kritische geluiden.

Hilde Descamps, bestuurslid bij UPPsy-BUPsy, is bijvoorbeeld niet van plan zich te laten conventioneren. Het akkoord schiet op een aantal vlakken tekort, zegt ze in De Morgen: “Het lijkt erop dat cliënten alleen maar van het verlaagde tarief kunnen genieten als ze ermee instemmen dat de psycholoog hun huisarts daarvan op de hoogte brengt. Dat kan een belemmering vormen, want sommige mensen willen zo’n sessie koste wat het kost geheim houden.” Ze vindt het ook lastig dat “volgens de tekst van de conventie niet alleen de psycholoog, maar ook een arts mee zal beslissen of iemand nood heeft aan meer gespecialiseerde zorg”.

Lowet spreekt dat tegen en stelt dat een en ander nog wordt onderzocht. Tegelijk erkent hij dat de conventie niet perfect is. “Maar er zitten voldoende goede elementen in om het uit te proberen. Het gaat uiteindelijk om een twee jaar durend project. In 2023 volgt een grondige evaluatie.” 

Bron: De Morgen

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

11euro 11euro