De scholen gaan weer beginnen...

De GGZ Totaal van 24 augustus

 

In een groot deel van Nederland zijn de schoolvakanties weer voorbij en daarmee ook de her-publicatie van eerdere artikelen, zoals we in de vakantieperiode gewend zijn. Naast een selectie uit ons dagelijks nieuws van de afgelopen twee weken (onderaan deze inleiding), zijn er de volgende artikelen te lezen.

‘Kan dit waar zijn?’ Dwingende controle in de praktijk (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3904829/nieuws/kan_dit_waar_zijn_dwingende_controle_in_de_praktijk.html?page=1).

“Psychisch geweld richting kinderen en jongeren is in Nederland nog steeds vrij onbekend, terwijl uit onderzoek bekend is dat de gevolgen ervan even ernstig, zo niet ernstiger, als andere vormen van kindermishandeling zijn”, schrijft Iris Koops. Aan de hand van de gebeurtenissen thuis bij de 16-jarige Lisa geeft ze inzicht in hoe ver psychisch geweld kan gaan en hoe lastig het is te herkennen voor buitenstaanders. Lees verder… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3904829/nieuws/kan_dit_waar_zijn_dwingende_controle_in_de_praktijk.html?page=1)

Tinkerbel en de strijd voor een humane ggz (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3904913/nieuws/tinkerbel_en_de_strijd_voor_een_humane_ggz.html?page=1)

‘Knetterpsychotisch’, noemt Imke Gilsing de toestand waarin ze elf jaar geleden werd opgenomen. Die opname noemt ze nu, elf jaar later, “een mensonterende ervaring, die me zieker heeft gemaakt in plaats van beter”. Onlangs verscheen haar boek: ‘Een dag uit het leven van Tinkerbel, het krankzinnige verhaal van mijn psychose’. Johan Atsma schreef er al een enthousiaste recensie over. Imke Gilsing wil echter méér dan alleen haar verhaal delen: ze wil menswaardige zorg voor psychiatrische patiënten en ze heeft daar concrete ideeën over. Die wil ze met de Tweede Kamer delen en daarom is ze een burgerinitiatief gestart. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3904913/nieuws/tinkerbel_en_de_strijd_voor_een_humane_ggz.html?page=1)

‘Onbeschreven. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is.’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3904925/nieuws/onbeschreven_maar_dat_wil_niet_zeggen_dat_het_er_niet_is.html?page=1)

Hij staat niet in de handboeken, maar hij bestaat wel degelijk, schrijft Frans Baks: de empathische autist: de autist die zich inlevingsvermogen heeft eigen gemaakt en daarnaar handelt. Vaak ten koste van veel energie, waarvoor hersteltijd nodig is. Baks waarschuwt voor generalisaties: niet elk mens met autisme beschikt over inlevingsvermogen, net zo min als iedereen inlevingsvermogen autisme heeft. Maar wat voorheen in het algemeen werd ontkend, is wel degelijk waar: autisme sluit empathie niet uit. Lees verder… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3904925/nieuws/onbeschreven_maar_dat_wil_niet_zeggen_dat_het_er_niet_is.html?page=1)

Het einde van de coronamaatregelen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3905234/nieuws/het_einde_van_de_coronamaatregelen_en_dan.html?page=1): en dan?

Het lijkt een eeuwigheid, maar het is pas anderhalf jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland plaatsvond en Premier Rutte het land vanuit het torentje toesprak. Over de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan en de gevolgen die dat had voor ons mentale welzijn, is veel te doen geweest. Toegenomen isolatie en eenzaamheid werden veel genoemd, waarbij vooral ouderen en jongeren risico liepen. Het aantal psychiatrische problemen zou drastisch stijgen en het aantal suïcides zou toenemen, zo was de voorspelling. Wat is daarvan uitgekomen? Een eerste voorzichtige inschatting van drie probleemgebieden: huiselijk geweld, suïcide en problematisch alcoholgebruik. Lees verder… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3905234/nieuws/het_einde_van_de_coronamaatregelen_en_dan.html?page=1)

Nog even dit: onze verhalenwedstrijd (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3881355/nieuws/ik_en_de_ggz_schrijf_je_verhaal.html?page=1)

Vorige week, maandag 16 augustus om 12.00, was de deadline voor onze jaarlijkse verhalenwedstrijd. Maar liefst 41 verhalen voldeden aan de voorwaarden en werden doorgestuurd naar de jury, die al druk aan het lezen is. Tussen de tien en de vijftien verhalen zullen de shortlist halen en op 13 september gepubliceerd worden. Waaronder uiteraard de nummers één, twee en drie. Alle inzender krijgen vóór die tijd bericht.


Willem Gotink
Hoofdredacteur GGZ Totaal

En verder:

* Jeugdinstituut brengt notitie uit ter voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen

* Coronacrisis had geen invloed op aantal suïcides, financiële problemen en werk wel

* Gespecialiseerde ggz-ambulance in proeftuin Zuid-Holland goed ontvangen

* Movisie: ’Uitvoeren van VN-verdrag Handicap kan niet zonder ervaringsdeskundigen’

* ’Behandel slapeloosheid en depressie als afzonderlijke aandoeningen’

* Onderzoek naar de oorzaken van ernstige depressies heeft nog lange weg te gaan

* Vereniging Afbouwmedicatie verliest kort geding over vergoeding taperingsstrips

* Medewerkersnetwerk rond psychische aandoeningen helpt, maar kan effectiever

vakantie vakantie