Jeugdinstituut brengt notitie uit ter voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partijen leggen momenteel de laatste hand aan hun verkiezingsprogramma. Een belangrijk thema daarin is het lokaal jeugdbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft politieke partijen op grond van beschikbare kennis input voor hun verkiezingsprogramma’s. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn belangrijk voor kinderen, jongeren en gezinnen. Gemeenten staan in hun lokale jeugdbeleid voor grote uitdagingen. Zo maken steeds meer jongeren gebruik van jeugdhulp en zien gemeenten zich geconfronteerd met grote financiële tekorten op jeugdzorg. Ook corona heeft grote invloed op het leven van kinderen en jongeren, waardoor sommigen in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen inwoners hun stem laten horen over het jeugdbeleid in hun gemeente. In hun verkiezingsprogramma’s formuleren politieke partijen hun antwoord op de uitdagingen waarvoor zij staan in het lokaal jeugdbeleid.

Om politieke partijen te helpen een sterk jeugdbeleid in hun gemeente te realiseren, brengt het Nederlands Jeugdinstituut de notitie ‘Ieder kind heeft het recht om kansrijk op te groeien’ uit. Hierin gaat het kennisinstituut in op drie vraagstukken waarmee veel gemeenten in hun lokale jeugdbeleid worstelen. Met als vertrekpunt: waarvan weten we dat het werkt? Politieke partijen kunnen deze notitie gebruiken als inspiratie en toetssteen voor hun verkiezingsprogramma.

Meer informatie

Notitie ’Ieder kind heeft het recht om kansrijk op te groeien (https://www.nji.nl/media/1972)’

NJi-dossier Transformatie jeugdhulp (https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp)

Bron: NJi (https://www.nji.nl/nieuws/jeugdbeleid-bij-verkiezingen-gemeenteraad-2022)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

keuze, verleiding keuze, verleiding