Medewerkersnetwerk rond psychische aandoeningen helpt, maar kan effectiever

Eén op de zes medewerkers heeft of krijgt te maken met een psychische aandoening, met vaak verzuim als gevolg. Bespreekbaarheid van de aandoening helpt enorm; een medewerkersnetwerk is hiervoor een instrument. Onderzoeker Aukje Smit onderzocht de effectiviteit van zulke netwerken in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

Het onderzoek van Aukje Smit werd een casestudie naar bestaande netwerken bij de Nationale Politie, ABN AMRO, Shell, Rabobank, UWV, gemeente Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst. Sommige netwerken richten zich op inclusie van medewerkers met een psychische aandoening, andere ook op medewerkers met een fysieke beperking. Bij elke organisatie hield Smit interviews met vertegenwoordigers van het netwerk, de ondernemingsraad en de werkgever. De leden van de netwerken kregen een korte enquête om in te vullen.

Smit: “Vaak hoorde ik dat medewerkers met een psychische aandoening zich niet altijd begrepen en geaccepteerd voelen binnen het bedrijf, veelal vanwege voordelen en te weinig kennis. Bij reorganisaties en bezuinigingen zijn deze mensen nogal eens kwetsbaar, want ze hebben snel het gevoel dat hun leidinggevende hen kwijt wil. De rol van de leidinggevende is dan ook heel belangrijk; maar die worstelt van zijn of haar kant vaak met hoe op de juiste manier te reageren.”

Strategisch samenwerken

Smit zag bij alle partijen binnen de organisaties veel draagvlak voor de netwerken – ook vanuit de werkgever – en dat ze de potentie hebben om nog effectiever te worden als ze slimmer samenwerken met andere netwerken binnen de organisatie en beter gefaciliteerd worden. “De netwerken bestaan uit kerngroepen van vier tot acht mensen die de boel trekken, naast hun gewone werk. Ze organiseren presentaties, trainingen en workshops en bieden buddy’s en belangenbehartiging. Vaak krijgen ze van hun werkgever een aantal uur om eraan te besteden, maar dat blijft beperkt.”

Smit constateerde ook dat de netwerken voor mensen met een psychische aandoening op cultuurniveau veranderingen willen bereiken, zodat er meer openheid over ontstaat. Een aantal netwerken organiseert daarom communicatiecampagnes over dat onderwerp. “Eén van mijn aanbevelingen is dat het netwerk strategisch zou moeten samenwerken met HR, de ondernemingsraad en andere netwerken binnen de organisatie. Sommige doen dat al, maar niet allemaal. Samen hebben ze meer slagkracht, zeker als het netwerk ook zichtbare ondersteuning van de directie krijgt”, aldus Smit.

Lees het volledige artikel op depsychiater.nl (https://depsychiater.nl/jaargangen/2021/4-jun/ik-merkte-dat-ik-niet-de-enige-ben-met-een-anders-werkend-brein.html) (het is tijdelijk gratis toegankelijk beschikbaar, daarna alleen voor abonnees).

Meer weten?

Jij wilt psychische gezondheid op jouw werk bespreekbaar maken, voor iedereen. Misschien omdat je er zelf ervaring mee hebt of omdat je het simpelweg een belangrijk onderwerp vindt. Het oprichten van een netwerk kan je hierbij helpen. Dit handboek (https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/tips-en-tools/gezamenlijk-in-zicht-handboek-voor-medewerkersnetwerken/) helpt je middels zes fasen door het proces van het oprichten van een netwerk heen.

Floor maakt onderdeel uit van het medewerkersnetwerk van de Belastingdienst. Ze vertelt daar meer over in dit interview (https://www.samensterkzonderstigma.nl/verhalen/je-bent-het-waard-om-de-dingen-te-vragen-die-je-nodig-hebt/).

Lees meer informatie over het onderzoek van Aukje Smit (https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/stigma-en-goed-werkgeverschap/onderzoek-samen-kom-je-verder/).

Bron: Mariëtte Baks / Samen Sterk Zonder Stigma (https://www.samensterkzonderstigma.nl/ik-merkte-dat-ik-niet-de-enige-ben-met-een-anders-werkend-brein/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

lotgenoten lotgenoten