Belgen krijgen per 1 september betaalbare psychologische zorg

Vanaf 1 september heeft iedereen in België recht op psychologische zorg tegen een eigen bijdrage van 11 euro per consult, tot 20 sessies per jaar. Daarover is een akkoord gesloten tussen het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Federale Overheidsdienst  Volksgezondheid en de sector.

’We gaan naar laagdrempelige en betaalbare psychologische hulp voor iedereen die er nood aan heeft’, aldus ­minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tegen het Belgische De Tijd (https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/naar-de-psycholoog-voor-11-euro/10322560.html).

In de nieuwe overeenkomst, die deel uitmaakt van het protocol Geestelijke Gezondheidszorg, staan ook een aantal andere hervormingen. Zo wordt de vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen opgekrikt tot 75 euro per individuele sessie en 326 of 400 euro voor een groepssessie.

Ook het federale budget gaat gevoelig de hoogte in en stijgt naar bijna 152 miljoen euro of bijna vier keer zoveel als in 2020, zoals toen werd vastgelegd onder minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Eigen bijdrage verlaagd

Wie psychologische zorg nodig heeft, zal bovendien minder uit eigen zak moeten betalen. ’Dat is voldoende als eerste ruime stap’, reageert Koen Lowet, de directeur van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen tegen De Tijd. ’Er zullen eindelijk genoeg psychologen beschikbaar zijn, en ook patiënten met meer complexere hulpvragen of speciale zorgbehoeften, zoals die naar posttraumatische begeleiding, komen in aanmerking voor een terugbetaling.’

Het doel van het akkoord is ook patiënten zo snel mogelijk te helpen en maximaal een maand na de hulpvraag een eerste sessie met een therapeut op te starten, liefst zelfs na een week al. ’Het is zo’n ingrijpende hervorming dat we pas eind augustus alle details goed kunnen communiceren, maar er is wel eindelijk een akkoord’, zegt Lowet.

Bron: De Tijd (https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/naar-de-psycholoog-voor-11-euro/10322560.html). Meer informatie: RIZIV (https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

financien 2 financien 2