Numerus fixus voor bacheloropleiding psychologie in Twente

Vanaf het collegejaar 2022-2023 krijgt de bacheloropleiding psychologie een numerus fixus van 350 studenten. Daarnaast krijgt de masterspecialisatie Positive Clinical Psychology & Technology een maximum aantal studenten. Die specialisatie krijgt 70 plekken per september en 70 per februari.

De laatste jaren zit er een stijgende lijn in de toestroom van nieuwe studenten voor beide opleidingen. De verwachting is dat deze toestroom alleen maar groter wordt. De selectie is nodig om de kwaliteit van beide opleidingen te kunnen blijven waarborgen. “Onze psychologieopleiding staat bekend als de beste van Nederland”, aldus opleidingsdirecteur Mariëlle Stel.

Selectie specialisatie

Voor de masterspecialisatie Positive Clinical Psychology & Technology vindt selectie plaats gebaseerd op de intrinsieke motivatie, de vaardigheden in technologie voor mentale zorg, de communicatie- en reflectievaardigheden en eerder behaalde, relevante prestaties. Als een student niet wordt geselecteerd, kan die alsnog een van de andere vier unieke specialisaties kiezen. “Met de selectie voor deze specialisatie, maar ook de numerus fixus voor de bachelor willen we het kleinschalige onderwijs in Twente behouden”, zegt Stel.

Bron: Universiteit Twente (https://www.utwente.nl/nieuws/2021/7/1141697/psychologie-krijgt-numerus-fixus)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

vergrootglas2 vergrootglas2