Het stuwmeer voor de opleiding tot GZ-psycholoog

Het aantal afgestudeerden dat interesse heeft in de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog, is al jaren groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Hierdoor ontstaat een stuwmeer van mensen die de opleiding tot GZ-psycholoog willen volgen. Dat stuwmeer bestaat vooral uit psychologen met de afstudeerrichting klinische (neuro)psychologie, met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. het Nivel deed een onderzoek naar dat ’stuwmeer’.

Het Nivel voerde het onderzoek uit in opdracht van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Naast deze verkenning van het stuwmeer voert het Nivel komende tijd meerdere onderzoeken uit die inzicht geven in de opleiding tot GZ-psycholoog. Deze inzichten helpen het programma APV om de nieuwe psychologische vervolgopleidingen beter te laten aansluiten bij de behoefte aan GZ-psychologen.

Vooropleiding

Behalve naar de leeftijd keken de onderzoekers ook naar de (academische) vooropleiding van de groep. Het merendeel heeft psychologie gestudeerd (74%), daarna volgt de groep pedagogische wetenschappers en orthopedagogen (23%). De kleinste groep zijn de gezondheidswetenschappers (3%), samen met de masters die een combinatie klinisch psychologie met gezondheidspsychologie hebben gedaan (1%).
Ook is gekeken naar de verdeling, per vooropleiding en naar afstudeerrichting. De diversiteit aan
afstudeerrichting is groot, vooral bij psychologie. De ‘grootste’ masters hierbinnen zijn klinisch
psychologie, klinisch neuropsychologie, gezondheidspsychologie en de combinatie klinisch
psychologie met gezondheidspsychologie. Bij pedagogische wetenschappen en orthopedagogiek is
de afstudeerrichting eenduidiger, namelijk orthopedagogiek. Bij gezondheidswetenschappen is dat
Mental Health, wat ook de enige afstudeerrichting binnen deze opleiding is die toegang geeft tot de
opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast zijn er veel groepen die allerlei andere afstudeerrichtingen
hebben gevolgd.

Het onderzoek

Voor het onderzoek zijn geanonimiseerde gegevens van vLOGO verkregen in de vorm van een ‘momentopname-bestand’, en representeert de stand van het register per februari 2021. Het gaat om 6.474 personen die in de periode 2015-2021 een LOGO-verklaring (die nodig is voor het starten volgen van de opleiding tot GZ-psycholoog) hebben gekregen en een groep van 283 personen van wie de aanvraag lopend is. Personen die met een LOGO-verklaring de afgelopen jaren zijn ingestroomd in de GZ-opleiding worden door vLOGO uit de registratie verwijderd (afgezien van een kleine groep die op het moment van analyse nog niet was geactualiseerd). Dit project wordt gesubsidieerd door de FGzPt – programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Het Nivel onderzoekt de opleiding tot GZ-psycholoog voor het programma APV gedurende heel 2021. Via verschillende deelonderzoeken geven we inzicht in de aanwas, de doorstroom en uitstroom van de opleiding tot GZ-psycholoog. In het Dossier Opleiding tot GZ-psycholoog is meer informatie te vinden over de achtergrond van het project. Het dossier wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe onderzoeksresultaten.

Bron en voor het hele onderozek: Flinterman L.E., Batenburg R., Vis E. Het ‘stuwmeer’ voor de GZ-opleiding: een analyse op basis van gegevens uit de VLOGO-registratie. Utrecht: Nivel, 2021. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004011.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

Stigma GGZ Stigma GGZ