Onderzoek en nieuwe website over (de)stigmatisering bij bipolariteit

In Nederland is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar (de)stigmatisering bij bipolariteit, schrijft Kenniscentrum Phrenos. Twee studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht, Esra Vermeulen en Miriam Oost, deden dat wel, als afstudeeropdracht in samenwerking met Phrenos. Zij deden onderzoek naar en ontwikkelden een website voor de doelgroep met handvatten over leven met bipolariteit en stigma. Het leverde hen een 10 op als eindcijfer.

Door middel van (groeps)interviews met mensen met bipolariteit brachten zij stigma-ervaringen in kaart. Ook kwam in de interviews ter sprake welke verschillende copingstijlen de geïnterviewden hanteren om stigma bij bipolariteit niet of minder te ervaren.

Stigma heeft bij bipolariteit ernstige gevolgen

Uit hun onderzoek komt naar voren dat stigma bij bipolariteit ernstige gevolgen kan hebben, zoals eenzaamheid, isolatie en een negatief zelfbeeld. Veel geïnterviewden geven ook aan last te hebben van zelfstigma. Door sommigen wordt dit zelfs als de ernstigste vorm van stigma beschouwd. Uit de interviews blijkt verder dat sociale contacten een beschermende factor kunnen zijn tegen stigma. Anderzijds ervaren mensen die leven met bipolariteit juist ook vaak verstoringen in hun netwerk. Voor veel mensen is het een dilemma wanneer ze open zijn over hun diagnose, bijvoorbeeld op werkgebied. Een vaak gekozen copingstrategie is het (selectief) verbergen van de aandoening.

Nauwelijks handvatten, noch aandacht

Er wordt ervaren dat hulpverleners niet tot nauwelijks handvatten bieden voor het leven met bipolariteit, noch aandacht besteden aan stigma en de gevolgen daarvan. Terwijl blijkt dat er een grote behoefte is aan basiskennis over en handvatten voor het leven met bipolariteit en het bijkomende stigma. Deze informatie en handvatten zijn moeilijk vindbaar en een vindbare verzamelplaats van hulpbronnen is gewenst.

Website Leven met bipolariteit

Als onderdeel van hun afstudeeropdracht hebben de studenten vervolgens, samen met de geïnterviewden, de website Leven met bipolariteit ontwikkeld. Op de website zijn steun- en hulpbronnen gebundeld met betrekking tot bipolariteit en stigma. De website vormt een beknopte en overzichtelijke zoekhulp voor mensen die leven met bipolariteit, hun naasten en hulpverleners. De steun- en hulpbronnen zijn verzameld door mensen die zelf leven met bipolariteit en goede ervaringen hebben met deze bronnen. Ook na afronding van hun afstudeerproject blijven Miriam en Esra de website aanvullen en actualiseren, daarin geholpen door mensen die leven met bipolariteit.

Bekijk de website Leven met bipolariteit (https://levenmetbipolariteit.wordpress.com/websites/)

Bron: Phrenos (https://kenniscentrumphrenos.nl/hu-studenten-studeren-excellent-af-op-destigmatisering-bij-bipolariteit/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

ehealth 4 ehealth 4