‘Richtlijn Voorlichting ADHD’ staat nu online

Deze week is de ‘Richtlijn Voorlichting ADHD (https://drukendwars.nl/wp-content/uploads/2021/06/Richtlijn-voorlichting-versie-1.11.pdf)’ online gezet. Deze richtlijn is in de eerste plaats bedoeld voor (zorg)professionals die schrijven over ADHD op bijvoorbeeld websites en in voorlichtingsmateriaal. De richtlijn heeft dan ook als onderlegger gediend bij het opstellen van de voorlichtingsbrochure ‘Druk, impulsief of onoplettend... ADHD?’.

Maar de richtlijn is ook goed als basis te gebruiken voor extra (mondelinge) uitleg, bijvoorbeeld wanneer deze brochure vragen oproept, of als ouders of leerkrachten van drukke kinderen met vragen zitten die voor zorgverleners ingewikkeld zijn om te beantwoorden. Daarnaast kan deze richtlijn ook heel interessant zijn voor iedereen die enige kennis heeft van druk/ongeconcentreerd gedrag en ADHD en beter wil begrijpen hoe het onderzoek hiernaar het beste geïnterpreteerd kan worden.

Last but not least, ook journalisten die betrokken zijn bij berichtgeving over ADHD doen er goed aan kennis te nemen van deze richtlijn, schrijven de opstellers. Sommige informatie kan ook voor zorgprofessionals/journalisten met een wetenschappelijke achtergrond ingewikkeld zijn. Een aantal passages die meer als achtergrondinformatie dienen, worden aangeduid met (i).

Toch kan er informatie in staan die helderder kan worden omschreven. De auteurs ontvangen dan ook graag terugkoppeling over onder andere de leesbaarheid en bruikbaarheid. Neem hierover contact op met Sanne te Meerman (coördinator richtlijn) die te benaderen is via www.drukendwars.nl

Lees hier het interview met Sanne te Meerman (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3879208/nieuws/adhd_is_weinig_meer_dan_een_naam_die_we_aan_een_serie_gedragingen_geven.html?page=1) over de ontwikkeling van de richtlijn
Hier vind je de richtlijn (https://drukendwars.nl/wp-content/uploads/2021/06/Richtlijn-voorlichting-versie-1.11.pdf).

richtlijn richtlijn