Traumabehandeling bij LVB? doen!

(Adv.)

Een lagere intelligente komt voor bij veel meer GGZ-patiënten dan tot voor kort werd aangenomen. Ook zijn mensen met een lager IQ (50-85) vaker dan gemiddeld [?] slachtoffer geweest van chronische traumatisering in de kinderjaren. De schadelijke gevolgen van vroege traumatisering voor de psychische en biologische ontwikkeling zijn groot.

Cognitieve beperkingen

Vanwege hun cognitieve beperkingen en een vaak weinig steunende omgeving zijn schokkende gebeurtenissen moeilijker op eigen kracht te verwerken. Chronische posttraumatische stress klachten komen bij volwassenen met een LVB dan ook veel voor, maar worden meestal niet gezien, laat staan behandeld (L. Mevissen).

De grootte van de groep

Bij meer dan 80% van deze GGZ- patiënten zijn voldoende aanwijzingen voor trauma en bij meer dan 40% kan PTSS worden vastgesteld (Nieuwenhuis, Smits, Noorthoorn, Mulder, Penterman & Nijman, 2019).

Verhulde Symptoomrepresentatie

Een lager IQ gecombineerd met trauma- gerelateerde klachten hebben grote invloed voor de diagnostiek. Daarentegen is de symptoompresentatie is vaak verhuld. De verstandelijke beperking en de traumatisering worden maar zelden onderkend en opgemerkt, door zowel de behandelaar, de client zelf en zijn of haar omgeving.

Standaard voor diagnostiek

Het gevolg is nogal eens een opeenvolging van verkeerde of incomplete diagnoses en daaropvolgende ineffectieve behandelingen. In het verlengde daarvan is er een grote kans op chroniciteit. De DITS-LVB is het enige valide en betrouwbare instrument voor traumadiagnostiek bij LVB. Dit zou een leidende GGZ-standaard moeten zijn.

Multidisciplinaire behandeling

Het is nodig een meer omvattende multidisciplinaire behandeling te bieden, in een combinatie van CTG, -traumabehandeling, psychodynamische therapie en lichaamsgerichte behandeling. Dit geldt voor de meer complexe, samenhangende, psychische en lichamelijke problemen en ernstige hechtingsstoornissen. Welke combinaties van interventies voor deze patiënten het meest effectief is, heeft verder onderzoek nodig.

Bekijk hier een filmpje voor een indruk van het Celevt Trauma-congres. (https://www.youtube.com/watch?v=AzTJSzL1OmY)

Lees meer over de Celevt trauma-academie (https://celevt.nl/trauma-academie/)

jongeren jongeren