Weinig mensen passen leefstijl aan om kans op dementie te verminderen

Het behandelen van te beïnvloeden risicofactoren, zoals diabetes en fysieke inactiviteit, kan het risico op dementie verminderen. Vooral volwassenen met een ouder met dementie kunnen hierbij baat hebben, omdat zij vaker beïnvloedbare risicofactoren hebben voor dementie. Maar het veranderen van leefstijl is moeilijk. Daarom onderzocht Joyce Vrijsen in haar proefschrift de kennis, opvattingen en attitudes ten opzichte van dementie (risicoreductie) onder de algemene bevolking en onder volwassenen met een ouder met dementie.

Ze vond dat de kennis over dementie (risicoreductie) beperkt is. Daarnaast schatten ouderen de ernst van dementie hoger in, maar zien minder voordelen van leefstijlverbeteringen voor hun hersengezondheid. Jonge en hoger opgeleiden ervaren minder barrières en hebben meer vertrouwen in hun eigen vermogen om hun leefstijl te verbeteren. Individuen die meer voordelen zien van leefstijlverbetering en meer interne/externe prikkels ervaren om hun leefstijl te verbeteren, hebben vaker de intentie om meer te bewegen en minder alcohol te drinken. Individuen die meer barrières ervaren, hebben minder vaak de intentie om hun rookgedrag te veranderen, maar vaker de intentie om gezonder te eten.

Verder vond Vrijsen dat volwassenen met een ouder met dementie behoefte hebben om ervaringen over de zorg voor hun ouder uit te wisselen, en daarna pas over hun eigen risico willen nadenken. De Demin studie (www.demin.nl (http://www.demin.nl)) richt zich op het aanpakken van risicofactoren voor dementie bij volwassenen (40-60) met een ouder met dementie met behulp van een online leefstijlprogramma. Om ervoor te zorgen dat leefstijlprogramma’s voor dementie risicoreductie effectief zijn, is het belangrijk dat kennis en attitudes ten opzichte van dementie worden verbeterd.

Curriculum Vitae

Joyce Vrijsen (1992) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Towards dementia risk reduction among individuals with a parental family history of dementia. Vrijen promoveert op 21 juni aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Bron: UMCG (https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Promoties/Paginas/risicoreductie-van-dementie-bij-volwassenen-met-een-ouder-met-dementie.aspx)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

beweging, sport beweging, sport