Brochure over zorg en ondersteuning bij een psychische stoornis

”Als mensen zorg nodig hebben, krijgen ze vaak te maken met verschillende wetten en regels. Dat kan ingewikkeld zijn”, schrijft het Zorginstituut Nederland. Daarom publiceert het Zorginstituut 2 brochures. Eén over zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis. De andere gaat over hulpmiddelen waar mensen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht op kunnen hebben. Beide brochures zijn geschreven voor cliënten, hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers. Door hen te informeren kunnen zij gebruik maken van de zorg waar ze recht op hebben. En samen met zorgverleners beter beslissingen nemen over hun eigen gezondheid.

Psychische stoornis

Hoe zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis is geregeld, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De psychische zorg kan georganiseerd en gefinancierd worden uit 4 verschillende wetten: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het ontvangen van de benodigde zorg kunnen mensen met een psychische stoornis te maken krijgen met 3 loketten: de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. De verschillende wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. In de brochure ’Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’ legt het Zorginstituut uit hoe mensen met een psychische stoornis de benodigde zorg regelen en wie deze zorg betaalt. 

 

Hulpmiddelen

Mensen die zorg nodig hebben vanuit de Wlz kunnen recht hebben op hulpmiddelen. Welke dat zijn hangt af van de manier waarop men zorg ontvangt, bijvoorbeeld thuis of in een instelling en van het soort Wlz-hulpmiddel dat men wil ontvangen. In de brochure ’Hulpmiddelen Wet langdurige zorg’ leggen het Zorginstituut de verschillende leveringsvormen en soorten Wlz-hulpmiddelen uit. Daarnaast licht het Zorginstituut toe hoe de besluitvorming over het toekennen van hulpmiddelen werkt. 
 

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld, zegt het Zorginstituut. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes zegt het Zorginstituut uiteindelijk te maken voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

Download hier de brochures:

Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brochure/2021/06/09/brochure-psychische-stoornis)

Hulpmiddelen Wet langdurige zorg (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brochure/2021/06/09/brochure-hulpmiddelen-wlz)

Bron: Zorginstituut Nederland (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brochure/2021/06/09/brochure-hulpmiddelen-wlz)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

nieuwsbericht-handreikingen nieuwsbericht-handreikingen