Preventieakkoord uit 2018 moet worden uitgebreid met Mentale Gezondheid

”Onder het preventieakkoord uit 2018 moet, naast roken, overgewicht en alcohol, een thema worden toegevoegd: Mentale Gezondheid. Het nieuwe kabinet moet, samen met de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord, een grondige probleemanalyse en een nadere uitwerking maken van de gestelde doelen.”  Dat is één van de belangrijke boodschappen van de oproep die de Initiatiefgroep Preventieakkoord deze week deed in een brief aan de informateur.

De initiatiefgroep wil dat op basis van de analyse aanvullende afspraken worden gemaakt die hun beslag krijgen in het vierde landelijk thema-akkoord mentale gezondheid. Dat akkoord moet een vertaling naar de lokale en regionale akkoorden krijgen om een inhaalslag te maken voor een integrale aanpak en voorziet op lokaal niveau in de mentale steun en educatie voor mensen in verschillende levensfases.
Via de ‘mentale schijf van vijf’ wordt de samenleving bewust en vaardig gemaakt om gezond en weerbaar in het leven te staan. Dit deelakkoord wordt op dezelfde wijze ondersteund, organisatorisch en financieel, als de andere deelakkoorden uit 2018.

Een gezond en vitaal Nederland vraagt meer dan alleen goede zorg

De Initiatiefgroep Preventieakkoord, waarin zo’n 20 organisaties samenwerken, heeft concrete voorstellen voor de verbreding, verdieping en verankering van het Nationale Preventieakkoord uit 2018. De partijen signaleren dat corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Aandacht voor ieders woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede en schulden kan voorkómen dat we zorg nodig hebben, en daar doet de Initiatiefgroep diverse voorstellen voor. Een belangrijk aanvulling op de thema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht moet worden: mentale gezondheid.

Initiatiefgroep Preventieakkoord

De initiatiefgroep Preventieakkoord is een brede maatschappelijke coalitie van organisaties onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. De deelnemende organisaties zijn onder meer: GGD GHOR Nederland, Federatie voor Gezondheid, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, RVS, VNO-NCW, Noaber, de Nederlandse GGZ, VNG, Pharos, Mbo Raad, van Leer Foundation, Patiëntenfederatie Nederland en NOC*NSF.

Lees hier de hele brief (https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2021/gezond-vitaal-nederland.pdf)

Lees ook:

Dweilen met een open kraan: voorkomen is beter….. (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3874669/nieuws/dweilen_met_een_open_kraan_voorkomen_is_beter.html?page=2):

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

preventie preventie