Werken met complexe gezinsproblematiek

(Adv.)

Eendaagse training, te volgen op 20 september of 22 november.

 

De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek. 

Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? 

In deze training (https://www.ces-educatie.nl/aanbod/complexe-gezinsproblematiek.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=308bee7c) ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinssystemen. De theoriëen en interventies die deel uitmaken van deze training zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan concrete praktijksituaties.

Docent

De hoofddocent is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs in Nederland en België.

Voor wie?

Deze eendaagse training (https://www.ces-educatie.nl/aanbod/complexe-gezinsproblematiek.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=308bee7c) is gericht op minimaal HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen meervoudig- en complexe gezinsproblematiek. 

Te denken valt aan verpleegkundigen (GGz, SPV, JGZ, VG), intern-  en ambulant (gezins-)begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdzorgwerkers, woonbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten GGZ, gezinshuisouders en vaktherapeuten.

Enige ervaring in het werken met deze doelgroep is gewenst.

Praktisch

* De prijs van deze training is €350,- excl. 21 % BTW, inclusief bewijs van deelname, handouts en eventuele bijschrijving van registerpunten.
* Deze training is geaccrediteerd door diverse beroepsregisters:
* De training kan worden gevolgd op 20 september of op 22 november in Eindhoven.

Meer informatie: Centrum voor Educatie en Supervisie (https://www.ces-educatie.nl/aanbod/complexe-gezinsproblematiek.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=308bee7c)

 

familyprobs familyprobs