E-health en een ernstig psychische aandoening: een lastige combinatie

Afgelopen maandag promoveerde Titus Beentjes aan het Radboudumc met een onderzoek naar e-health en ernstig psychische aandoeningen (EPA). Het onderzoek draagt onder andere bij aan de maatschappelijke relevantie rondom de discussie over het meer gebruik maken van e-health in de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder.

Naast de maatschappelijke relevantie draagt het onderzoek ook bij aan de actuele gebeurtenissen rondom Covid-19. In deze periode neemt het aantal psychische klachten toe en is het beroep op de geestelijke gezondheidzorg groot. Tegelijkertijd is de roep om e-health groter om zo het aantal fysieke contacten te verminderen.

Blijven scholen

Titus Beentjes werkt bij Dimence als verpleegkundig specialist ggz in team Angst & Stemmingen, Deventer. Hij is veertig jaar geleden opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige en is zich blijven scholen tot verpleegkundig specialist en verplegingswetenschapper, inclusief promotietraject.

Toegevoegde waarde eHealth

Uit het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van e-health voor mensen met een ernstig psychiatrisch aandoening nog niet goed te meten is door de lage frequentie van het gebruik. Daarnaast laat het onderzoek zien dat e-health niet een doel op zich kan zijn, maar altijd in dienst moet staan van de noden en ondersteuningsbehoeften van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het blijkt dat e-health wel mogelijkheden heeft, maar niet op zichzelf kan staan en dat persoonlijke begeleiding en afstemming in de tijd noodzakelijk zijn. Overweldigd worden door psychische klachten en leren omgaan met e-health gaan niet samen, maar komen na elkaar.
E-health (computer-)vaardigheden aanleren kan pas als men minder door psychische klachten overvallen wordt. E-health kan als aanvulling, maar niet zonder begeleiding.

Conclusie

De conclusie is dan ook dat de e-health gereedheid bij mensen met EPA nog laag is en dat die gekoppeld is aan hun beperkingen. De studie toont aan dat e-health alleen ingezet moet worden als deze individueel afgestemd wordt op de hulpvraag en behoefte van een deelnemer. E-health zal moeten worden aangeboden als blended care (combinatie van e-health en face-to-face behandeling) omdat de omgang met lotgenoten en begeleiders een belangrijke rol speelt. Tevens zal e-health gepaard moeten gaan met het leren omgaan met computers en het internet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

ehealth 1 ehealth 1