Belgische psychologe en seksuologe levert titel in na officiele waarschuwing vanwege foto's op Instagram

In België is commotie ontstaan na een tuchtvonnis van de psychologencommissie voor psychologe Kaat Bollen na het plaatsen van ’sexy foto’s’ op Instagram. Bollen is in België een bekende psycholoog en seksuoloog, die regelmatig op televisie opduikt. In maart kreeg ze al een waarschuwing van de psychologencommissie omdat ze “de geloofwaardigheid en waardigheid van het beroep naar beneden haalt” met de op Instagram geplaatste foto’s. De waarschuwing kwam er na een klacht van een collega-psycholoog.

Bollen ging tegen de waarschuwing in beroep, maar ook in beroep is ze nu veroordeeld met een waarschuwing.  Als reactie daarop heeft ze haar officiële licentie teruggestuurd. ”Ik ben nu geen psycholoog meer, maar als dit het oordeel is van de tuchtcommissie, dan wil ik ook geen psycholoog meer zijn.” Bollen vreest nu dat ze wat patiënten zal verliezen omdat de terugbetaling in het gedrang komt, maar blijft haar werk als therapeute en seksuologe voortzetten. 

Oordeel jury

De jury beroept zich op een passage in de deontologische code (gedragsregels die gelden als normen) die aangeeft dat het beroep van psycholoog niet mag worden geschaad. Het privéleven van Bollen kan niet worden losgekoppeld van haar beroep, vindt de jury. ”Door haar publiekelijke uiting wordt het onderscheid juist vervaagd en moet ze rekening houden met het feit dat haar gedrag de beroepsgroep kan schaden”, staat te lezen in het vertrouwelijke vonnis. ”Dit beeld van het beroep van psycholoog wordt gevoed door het plaatsen van ’kunstzinnige’ naaktfoto’s, burlesque show, reclame maken voor een pornofilm en een webshop met erotische artikelen.”

Ook redeneert de jury dat Bollen door in beroep te gaan en zich ”te etaleren in een overtuiging van haar gelijk” andere psychologen ”in hetzelfde bad sleurt” en zo ”de waardigheid van hun beroep wordt aangetast en imagoschade ontstaat.”

Onbekende collega-psycholoog

Het was een onbekende collega-psycholoog die naar de psychologencommissie stapte met een klacht over het gedrag van Bollen op sociale media. Bollen kent de bewuste psycholoog niet persoonlijk en had met hem ook geen persoonlijk contact. Hij stelde concreet dat Bollen de goede naam van psychologen beschadigt door haar imago, haar profiel en sommige foute reacties in de comment sections op haar sociale media.

“Ik haal, volgens hem, de geloofwaardigheid én waardigheid van het beroep naar beneden door mijn eigen sensualiteit te omarmen en heel af en toe een stukje huid op mijn sociale media te tonen. Of zoals hij het stelt: mijn eigen lichaam te gebruiken”, zei Bollen destijds.

”Verantwoordelijkheid aan verkeerde kant”

Bollen benadrukt ook dat ze de deontologie van de psychologen zeer hoog in het vaandel draagt en zich er ook zeer streng aan probeert te houden. Daarnaast voelde ze zich gepakt in haar waardigheid. Ze vergelijkt de waarschuwing met meisjes die op school geen korte rokjes mogen dragen, omdat het verkeerde reacties zou uitlokken bij de jongens. Volgens Bollen worden de schuld en de verantwoordelijkheid aan de verkeerde kant gelegd.

Reacties

De Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers vindt dat de beslissing van de Psychologencommissie de bal misslaat. ‘Toen ik dit hoorde, dacht ik dat we opnieuw in de jaren 50 van de vorige eeuw waren’, zegt Somers aan VRT. ‘Ik ga laten onderzoeken wat we tegen die attitude van de commissie kunnen doen. Dit is schade toebrengen aan wat vrouwen wel of niet mogen doen of dragen in hun vrije tijd.’
‘Ongehoord dat men vrouwen in Vlaanderen anno 2021 nog zegt hoe ze zich moeten of mogen kleden’, twitterde Somers nog, ‘We moeten hier geen kledingpolitie.’

Ook op de sociale media kreeg Bollen veel bijval.

Bron: Diverse Belgische media

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

Kaat Bollen Kaat Bollen