AD(H)D en autisme voor de hulpverlening

(Adv.)

Online leergang

 

Deze leergang (https://www.ces-educatie.nl/aanbod/online-leergang-ad-h-d-en-autisme-voor-de-hulpverlening.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=cd3da3dc ) is ideaal voor iedereen die een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft en in de hulpverlening werkt met leerlingen met AD(H)D en / of autisme. Het beroepsregister voor agogisch en (school)maatschappelijk werkers (BAMw) heeft de beide cursussen waaruit deze leergang bestaat, geaccrediteerd met in totaal 5 registerpunten.

Deze e-Learning is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die met jeugd met AD(H)D en / of autisme werken.

Inhoud

Na het volgen van het eerste deel van deze online leergang, kun je als jeugdprofessional beter omgaan met kinderen met AD(H)D of autisme en hun ouders en bovendien ben je in staat nuttige, praktisch toepasbare opvoedingshandvatten te gebruiken en / of aan te leren aan ouders. Daarnaast draagt deze cursus eraan bij dat kinderen met ADD of ADHD meer gaan ervaren dat ze erbij horen en welkom zijn. Dat zijn de hoofddoelen. Maar aan die hoofddoelen gaan een aantal subdoelen vooraf.

Het tweede deel van deze leergang helpt je als begeleider of hulpverlener om deze kinderen beter te begrijpen en begeleiden.

Kosten en overige informatie

De leergang kost in totaal slechts €138,- (ex. BTW) in plaats van de gebruikelijke €148,- voor de twee losse cursussen waaruit de leergang is opgebouwd.

De vele tientallen gebruikers die je voorgingen, beoordeelden deze cursussen met een gemiddeld rapportcijfer 8.

Na toelating heb je een maand de tijd om de leergang te doorlopen, waar en wanneer je zelf wil. De leergang werkt op PC en Apple computer, Android apparaten (smartphones en tablets), iPhone en iPad.

De studiebelasting voor deze leergang bedraagt circa 14 klokuren.

Klik hier voor meer informatie (https://www.ces-educatie.nl/aanbod/online-leergang-ad-h-d-en-autisme-voor-de-hulpverlening.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=cd3da3dc )

Overig aanbod

Het Euregionaal Congresburo heeft een uitgebreid aanbod aan congressen, online leergangen en symposia. Klik hier voor een overzicht (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal) van het hele aanbod.

jeugd GGZ 6 jeugd GGZ 6