Preventie van crisis en dwang

(Adv.)

Congres op 4 & 5 maart, masterclass op 3 maart

 

Personen met psychische problemen kunnen een crisis doormaken en lopen het risico dwangmaatregelen te nemen. Aangezien het aantal crises en dwangmaatregelen in veel landen lijkt toe te nemen, zijn effectieve preventiemodellen dringend nodig. Dit is in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), dat ook gericht is op het voorkomen, verminderen en uitbannen van dwang. Het thema van de conferentie is dan ook ’’preventie van crisis en dwang’’.

Tweede CCITP-conferentie

De tweede CCITP-conferentie (https://ccitp.net/) biedt de gelegenheid om nieuwe en effectieve manieren uit te wisselen om crisis en dwang te voorkomen, en daarmee samenhangende onderwerpen. Sommige van de preventieve interventies, methoden of modellen zijn goed beschreven en onderzocht, terwijl andere veelbelovend zijn maar nog niet bestudeerd. Deze kunnen allemaal tijdens de conferentie worden gepresenteerd. Bovendien zijn er grote epidemiologische verschillen in crises en dwangmaatregelen tussen landen en de redenen voor dit fenomeen moeten nog worden ontdekt. Tijdens de conferentie worden verschillen tussen landen gepresenteerd en bediscussieerd.

Daarom nodigen we cliënten, zorgverleners, professionals (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en anderen), managers, beleidsmakers en onderzoekers van harte uit om naar de conferentie te komen.

 

Klik hier (https://ccitp.net/) voor meer informatie en inschrijving.

Adv1 - Sympopna CCITP 2# Adv1 - Sympopna CCITP 2#