Verslavingsproblematiek

(adv.)

Online congres

 

Op donderdag 25 maart 2021 start het online congres Verslavingsproblematiek. Wie zich aanmeldt, krijgt een hele maand de tijd om de 7 videocolleges van de sprekers on-demand te bekijken. Bovendien geldt er een 2-voor-1 korting bovenop de reguliere kortingen.

Ondanks het feit dat er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is over verslavingsproblematiek, levert de begeleiding en behandeling van verslaafde mensen nog steeds veel problemen op. Daarbij is het een gegeven dat verslaving vaak samenhangt met andere psychiatrische aandoeningen, waardoor de noodzaak ontstaat om verslavingsproblematiek te koppelen aan psychiatrische comorbiditeit.

Mensen met een verslaving laten zich echter niet altijd behandelen. Hulpverleners staan dan voor een dilemma: hoe, wanneer en tot waar grijp je in? Er is helaas geen nationaal geïmplementeerde richtlijn die zo’n beslissing ondersteunt.  

Dit vormt de aanleiding om ook in 2021 verslavingsproblematiek weer vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.  Welke kennis is van belang en wat zijn de kansen en bedreigingen in de begeleiding en behandeling van verslavingsproblematiek? Wat zijn neurobiologische mechanismen die  bijdragen aan (de ontwikkeling van) verslaving? Welke effectieve behandelstrategieën zijn beschikbaar en hoe het gesprek aan te gaan? Hoe vindt de begeleiding van kinderen van verslaafde ouders plaats? En hoe om te gaan met gameverslaving? Deze en andere vragen passeren de revue tijdens deze vierde editie van het jaarlijks congres Verslavingsproblematiek (https://www.congresburo.com/aanbod/320/verslavingsproblematiek.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=533c2a01), dat dit jaar online plaatsvindt.

Sprekers

Zeven experts uit wetenschap en praktijk delen met de deelnemers hoe zij omgaan met diverse aspecten van verslavingsproblematiek bij hun cliënten:

* Prof. Dr. Arnt Schellekens (RadboudUMC) - Verslaafd of psychiatrie?

* Drs. Els Noorlander (Stepwork) - Praktische aspecten van verslavingsbehandeling

* Dr. Joanneke van der Nagel (Tactus Verslavingszorg) - Somatische- en psychosociale risico’s

* Dr. Tibor Brunt (Universiteit van Amsterdam) - Signalering en gespreksvoering bij problematisch middelengebruik

* Drs. Saskia van Horsen (Tactus verslavingszorg) - Verslavingsproblematiek en LVB

* Drs. Nel Petilon (GGNet) - Begeleiding van kinderen van verslaafde ouders

* André Parren (Grip op gamen) - Gameverslaving: wat het (niet) is

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit online congres is accreditatie aangevraagd bij o.a. SKJ, NIP K&J/NVO-OG, FGzPt, Kwaliteitsregister V&V, VSR, Registerplein en Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: www.congresburo.com/verslaving-2020/ (https://www.congresburo.com/aanbod/320/verslavingsproblematiek.html#a_aid=GGzTotaal&a_bid=533c2a01)

verslavingszorg 3 verslavingszorg 3