Medewerkers en patiënten ggz toch op prioriteitenlijst voor vaccinatie

Onder druk van de belangenorganisaties (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3837749/nieuws/ook_medewerkers_ggz_willen_voorrang_bij_vaccinatiestrategie.html?page=1) De Nederlandse GGZ, NVvP en MIND heeft Minister nu ook de ggz toegevoegd aan de lijst met groepen die voorrang krijgen bij vaccinatie tegen het Covid-19 virus. Ook vakbond CNV Zorg en Welzijn sloot zich aan (https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/nieuws/cnv-zorg-welzijn-zeer-ongerust-over-situatie-zorgpersoneel/) bij deze opvatting in het ’vaccinatiedebat’.

Inspanningen

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Elnathan Prinsen, schrijft op LinkedIn: ”Na veel inspanningen en overleggen is het gelukt de GGZ in de vaccinatie strategie krijgen. Als eerste de intramurale GGZ en de crisisdiensten. Ik snap dat ook in de ambulante GGZ, met outreachende zorg als FACT en wijkteams er risicogroepen zijn. Maar binnen de eerder vastgestelde vaccinatie strategie met verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen en nu de toevoeging van de acute zorg in de ziekenhuizen is de keuze goed te volgen. Dus intramurale GGZ breed: Ouderenafdelingen, langdurige zorgafdelingen, maar ook acute opname afdelingen en forensische afdelingen. En dus de crisisdiensten. Mijns inziens een mooi en terecht resultaat.”

Bewoners van ggz-instellingen en de mensen die daar werken zullen in de eerste ronde gevaccineerd worden, waarschijnlijk met één van de vaccins die nog goedgekeurd moeten worden: Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen of Sanofi. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins, maar ook van de vaccinatiebereidheid van mensen. Het moment van de start van de vaccinatie van een (nieuwe) groep en het moment waarop een groep gevaccineerd is staat daarom niet vast in de tijd. Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen. De strategie volgens de huidige planning is te zien op de flow-chart van het Ministerie (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart/vaccinatiestrategie-flowchart.pdf).

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/04/kamerbrief-over-covid-19-vaccinatiestrategie-update-stand-van-zaken) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/posts/elnathan-prinsen-274a56119_kamerbrief-over-covid-19-vaccinatiestrategie-activity-6751915338134290433-CuuD/) / CNV Zorg en Welzijn (https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/nieuws/cnv-zorg-welzijn-zeer-ongerust-over-situatie-zorgpersoneel/)

injectie injectie