Niet bij corona alleen: de ggz in 2020

In de laatste week van oktober, een paar dagen voor de wintertijd in ging, circuleerde op de sociale media een cartoon met de tekst: “Ik zet de klok niet terug. Het laatste wat we in 2020 nodig hebben is een extra uur”.
Het zal een gevoel zijn wat veel mensen herkennen: ‘Laat dit afgelopen zijn, hoe eerder hoe beter’. Het gaat natuurlijk over corona. In het jaaroverzicht komen we er niet onderuit, maar om het niet al te voorspelbaar te maken, starten we met alle andere dingen die óók gebeurd zijn. Ja, écht, er zijn ook andere dingen gebeurd in 2020.

Waar gaan we het niet over hebben in dit jaaroverzicht?

We gaan het niet hebben over de wachtlijsten. Vorig jaar schreven we uitgebreid (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3750507/nieuws/een_onthutsend_beeld_met_lichtpuntjes.html?page=5) wat er allemaal mis ging, dit jaar lijken de staatssecretaris, veel instellingen en de zorgverzekeraars alles op alles te hebben gezet om het probleem op te lossen. Dat project lijkt aardig op weg, getuige één van de laatste berichten die wij in 2020 (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836303/nieuws/vervolg_op_transfertafel_parnassia_groep_garandeert_intake_binnen_vijf_weken.html?page=1) plaatsten. Het geheim? Samenwerking (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3825540/nieuws/een_wereld_waarin_het_woord_samenwerking_te_lang_niet_in_het_vocabulaire_voorkwam.html?page=2)!

We gaan het ook niet hebben over de bureaucratie. Ook daar schreven we vorig jaar (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3750508/nieuws/schrappen_bestuurlijke_stappen_en_kappen.html?page=4) over, maar veel lijkt er niet veranderd. Integendeel, er zijn berichten dat de administratieve lasten alleen maar toenemen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3756098/nieuws/petitie_van_psychiaters_om_wet_verplichte_ggz_te_vereenvoudigen.html?page=3), al proberen de zorgverzekeraars die lasten serieus te verminderen.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3834170/nieuws/kwaliteitsraad_publiceert_landelijk_kwaliteitsstatuut_ggz_regiebehandelaarschap_was_bottleneck.html?page=1), ook daar gaan we het niet over hebben. Uiteindelijk is het geschreven door de Kwaliteitsraad en niet door ‘Het Veld’. De reden: ‘Het Veld’ kon het niet eens worden over de regiebehandelaar. Om je dood te schamen.

Er zal meer niet aan de orde komen. We plaatsten in 2020 bijna 700 keer een nieuwsitem. Die konden we niet allemaal in het jaaroverzicht opnemen. Omdat we het niet belangrijk genoeg vonden, of omdat het aan onze aandacht is ontsnapt. Het reactieformulier hieronder geeft lezers nog de mogelijkheid op te schrijven wat we niet hadden mogen missen.

Eindelijk in werking: De Wvggz en de Wzd (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836390/nieuws/eindelijk_in_werking_de_wet_verplichte_ggz.html?page=1)

Op 1 januari traden twee wetten in werking: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd), die beiden regelden onder welke voorwaarden gedwongen zorg mag of zelfs moet worden toegepast. We gaan niet heel uitgebreid in op de inhoud van de wetten, wel kijken we terug op het gekrakeel er omheen. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836390/nieuws/eindelijk_in_werking_de_wet_verplichte_ggz.html?page=1)

De oneindige mogelijkheden van het internet (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836414/nieuws/de_oneindige_mogelijkheden_van_het_internet.html?page=1)

Het gebruik van internet, pas sinds eind vorige eeuw algemeen toegankelijk, kent een ongekende opmars, niet in de laatste plaats in de ggz. Niet alleen bieden grotere instellingen steeds meer online aan, er is ook een groot aanbod beschikbaar aan podcasts, YouTube-filmpjes, blogs en informatieve websites.
We nemen een aantal nieuwe ontwikkelingen en initiatieven door, in de wetenschap dat we verre van volledig zijn. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836414/nieuws/de_oneindige_mogelijkheden_van_het_internet.html?page=1)

De jeugdzorg als zorgenkind (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836434/nieuws/de_jeugdzorg_als_zorgenkind.html?page=1)

De jeugdzorg in Nederland kent zijn problemen. Het jaaroverzicht van 2019 eindigden we ook al met een artikel over de jeugdzorg. Dat we dit jaar opnieuw doen, is niet omdat het zo goed gaat. Dat de regie naar de gemeenten is gegaan, in combinatie met forse bezuinigingen, heeft niet geholpen. Maar ook daarvóór waren er al problemen, zoals bleek uit de rapportage van de commissie de Winter. Dat rapport, over geweld in de jeugdzorg in de jaren na de oorlog, verscheen halverwege 2019, maar de Kamer is er nog steeds over aan het debatteren.
Hoe dan ook, de jeugdzorg heeft nog heel wat problemen op te lossen, financieel, organisatorisch en inhoudelijk. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836434/nieuws/de_jeugdzorg_als_zorgenkind.html?page=1)

Op weg naar morgen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836466/nieuws/op_weg_naar_de_toekomst.html?page=1)

De geestelijke gezondheidszorg, of misschien moeten we in dit verband zeggen, de psychiatrie, is een wetenschap in ontwikkeling. Of dat méér of minder is dan in andere medische wetenschappen is een discussie op zich. De vraag of psychiatrie überhaupt een medische wetenschap is al een discussie waard. Misschien is de vraag waar de geneeskunde ophoudt en het sociale domein begint. Of andersom, en dan hebben we ook nog het nurture-nature-debat. Er zijn, kortom, genoeg onderwerpen om te onderzoeken en te ontwikkelen.
Je kunt over de ggz zeggen wat je wilt, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Lees meer.... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836466/nieuws/op_weg_naar_de_toekomst.html?page=1)

En dan toch maar: corona

Op 27 februari van dit jaar werd de eerste coronabesmetting in Nederland vastgesteld. Tien dagen later overleed de eerste coronapatiënt en nog eens tien dagen later, op 16 maart, hield premier Mark Rutte zijn eerste toespraak over corona in het torentje.
De coronacrisis heeft Nederland vanaf dat moment niet meer losgelaten, op een korte periode in de zomer na. De gevolgen waren voor iedereen voelbaar en dus ook voor de ggz.

Onze mentale weerstand tijdens de corona-pandemie (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836447/nieuws/onze_mentale_weerstand_tijdens_de_corona-pandemie.html?page=1)
We komen er in twee overzichtsartikelen op terug. In het eerste stellen we de vraag: wat deed de crisis met het mentale welbevinden van de Nederlander? Het antwoord blijkt te variëren. Sommigen raakten vereenzaamd en psychische klachten verergerden, anderen knapten op door de weggevallen sociale druk. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836447/nieuws/onze_mentale_weerstand_tijdens_de_corona-pandemie.html?page=1)

De ggz en de corona-crisis (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836461/nieuws/de_ggz_en_de_corona-crisis.html?page=1)
We keken ook terug op de reactie van de ggz. Ook daar was het antwoord tweeledig. Er was veel kritiek. De ggz zou zich te makkelijk achter het beeldscherm terugtrekken, de zorg te makkelijk afschalen, te weinig actief zijn. Aan de andere kant bereikten ons berichten van hulpverleners die, in geïsoleerd pak, huisbezoeken deden, instellingen die zich tot een volledig coronaproof gebouw wisten om te vormen. De waarheid ligt waarschijnlijk niet in het midden, maar bij beide uitersten. Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3836461/nieuws/de_ggz_en_de_corona-crisis.html?page=1)

Tot slot

Het was een bewogen jaar. Ook voor GGZ Totaal, dat een aantal organisatorische problemen had op te lossen. Dat lijkt gelukt. Wij stoppen onze berichtgeving nu tot in het nieuwe jaar en hopen jullie in 2021 weer als lezer te mogen verwelkomen. Veel leesplezier met dit jaaroverzicht en vooral:

Goede feestdagen en met de wens dat 2021 voor iedereen een beter jaar wordt

800 - 4 jaaroverzicht 2020 # 800 - 4 jaaroverzicht 2020 #