‘Maak de zorg rookvrij’ weer stapje dichter bij uiteindelijk doel

De intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ is 18 november ondertekend door 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg. Samen met de partijen die in 2017 de intentieverklaring ondertekenden, bestrijken de organisaties nu het volledige zorglandschap. Zo komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken tot zorginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten. Vandaag is een hele belangrijke stap gezet naar ons gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. En met het grote enthousiasme dat ik overal in de zorg tegenkom als het hierover gaat, denk ik dat het best nog weleens sneller zou kunnen gaan. Samen maken we hier een succes van!”

Tijdens de feestelijke online bijeenkomst tekenden de vertegenwoordigers van koepels en beroepsverenigingen de intentieverklaring waarin zij aangeven zich in te zetten voor een rookvrije zorg. Dit houdt onder andere in: rookvrije terreinen, niet-roken beleid voor medewerkers en goede stoppen-met-rokenzorg voor patiënten. De aansluitende partijen komen vanuit het hele spectrum in zorg en welzijn: van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt hiermee de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang.

Ondersteuning vanuit bestaande werkgroep

Dit tekenmoment is georganiseerd door de Werkgroep Rookvrije zorg. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de zorgkoepels die al eerder de intentieverklaring ondertekenden, VWS, het Partnership Stoppen met Roken en het Trimbos-instituut. Eén belangrijke opdracht van deze werkgroep is het aanhaken van nieuwe organisaties uit de zorg om zo de volledige zorgsector te betrekken en rookvrij te maken. Aanjager Anton van Balkom vertelde wat de nieuwe deelnemers kunnen verwachten aan ondersteuning vanuit de werkgroep die inmiddels kan putten uit ruim twee jaar ervaring. Veel van deze ervaring is gebundeld in de toolkit op https://www.rookvrijezorg.com (https://www.rookvrijezorg.com).

Bron: Trimbos (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/zorgorganisaties-gaan-massaal-voor-rookvrij)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

Verslaving GGZ Verslaving GGZ