Ggz-instellingen gaan niet alleen wachttijd melden, maar ook aantal mensen op wachtlijst

Om meer inzicht te krijgen in de wachttijden moeten ggz-instellingen vanaf 1 januari niet alleen meer de wachttijd melden, maar ook het aantal mensen dat op de wachtlijst staat. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Volgens de NZa is de regel ingesteld op verzoek van zowel ggz-aanbieders als zorgverzekeraars. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2021 voor aanbieders met meer dan tien zorgverleners. De ggz-aanbieders kunnen de gegevens aanleveren aan Vektis, waar ze ook al hun wachttijden melden.

Het inzicht in het aantal mensen dat wacht, per regio, diagnosehoofdgroep en zorgaanbieder, helpt om te bepalen waar welke knelpunten zitten. En hoe deze het best kunnen worden aangepakt. Uit recente rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden voor sommige diagnoses nog steeds veel langer zijn dan de Treeknorm. De gevolgen van de corona-uitbraak voor deze wachttijden zijn (vooralsnog) beperkt.

Inzicht

Bij het effectief aanpakken van het wachttijden- en wachtlijstenprobleem in de ggz, is betrouwbaar inzicht in het probleem een essentiële randvoorwaarde. Een wachttijd van 20 weken voor een behandeling is lang. Maar als blijkt dat er maar één persoon op de wachtlijst staat, kan daarvoor sneller een oplossing gevonden bij een andere aanbieder in de regio dan wanneer het om grote aantallen wachtenden gaat.

Diagnoses

De aantallen wachtenden moeten net als bij de wachttijden worden uitgesplitst per diagnosehoofdgroep en per locatie. Daarnaast moet het aantal mensen met trauma- en stressgerelateerde stoornissen en autismespectrumstoornis apart genoemd worden omdat de wachttijden hiervoor structureel te lang is.

Regionale aanpak

Van zorgaanbieders en zorgverzekeraars verwachten we dat ze de aanvullende inzichten gebruiken om op regionaal niveau tot een snellere en betere match van zorgvraag en beschikbaar aanbod te komen. Tegen deze achtergrond is de NZa blij om te zien dat partijen steeds vaker de handen ineenslaan door gezamenlijk te werken aan regionale transfertafels, versnelde intakes, verwijsregistraties en andere mooie initiatieven.

Bron: NZa

-------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

wachtlijst 2 wachtlijst 2