Hoe voorkom je herhaling van huiselijk geweld, verwaarlozing en misbruik?

(Adv.)

 

Nieuw in ons Jeugd, gezin en onderwijs aanbod

 

Ervaar jij ook dat de behandeling van jongeren met complexe gedragsproblemen moeizaam verloopt en dat alles wat je probeert weinig resultaat lijkt op te leveren? Het Waaiermodel combineert vijf benaderingswijzen die je als hulpverlener dan kunt inzetten. Het model werkt niet alleen overzichtelijk voor jou, maar ook voor je cliënt en de rest van het multidisciplinaire behandelteam. In de nieuwe cursus Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen leer je hoe je met het Waaiermodel in de praktijk werkt. Het model is ontwikkeld door klinisch psycholoog en docent Elly van Laarhoven. ’Het model geeft houvast aan de rol en verantwoordelijkheid die je als hulpverlener hebt. Ben je nu aan het opvoeden, of ben je psychopathologie aan het behandelen? Voor zowel de hulpverlener als de jongere zijn dit heel heldere rollen en kleuren’, aldus Van Laarhoven.

Huiselijk geweld, verwaarlozing en misbruik

Hoe voorkom je herhaling van huiselijk geweld, verwaarlozing en misbruik? Stichting Civil Care ontwikkelde een systeem- en veiligheidsgerichte TOP-3 methodiek, gebaseerd op de landelijke visie ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’. Sander van Arum, docent en medeoprichter van Civil Care: ‘Nog te vaak richten hulpverleners zich op de aanpak van afzonderlijke problemen zoals verslaving, depressie, trauma en schulden, zonder dat de angel van het probleem - de onveiligheid - doeltreffend wordt aangepakt.’ De TOP-3 methodiek voor netwerkzorg biedt professionals en organisaties een gemeenschappelijk raamwerk dat zij kunnen inzetten bij het opstellen en uitvoeren van een veiligheids-, zorg- en herstelplan. De visie en de bijbehorende TOP-3 methodiek helpen professionals per fase bij het bepalen van hun focus. Bovendien helpt het instellingen die intersectoraal samenwerken bij het bepalen welke specialist/discipline op welk moment aan zet is, gelet op de gestelde prioriteiten. Om zorgverleners te trainen in deze werkwijze verzorgt Civil Care samen met de RINO Groep de basismodule TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid, als opvolger van de opleiding Veiligheid in gezinnen met risico’s’.

Bekijk deze en andere nieuwe cursussen en opleidingen op onze site. (https://www.rinogroep.nl/opleidingen.asp?search=Y&s=&o=date&categorie=3%2C4%2C102%2C58%2C103%2C104%2C12&Nieuw=Y&utm_source=GGZ%20Totaal%20Nieuwsbrief&utm_medium=Banner&utm_campaign=GGZ%20Totaal%20oktober2020%20banner)

 

Rino Groep Rino Groep