MIND zoekt ervaringen over 'Veerkracht tijdens corona'.

”We kunnen er niet omheen”, schrijft MIND, ”deze coronatijd brengt voor veel mensen angst, onzekerheid en gemis met zich mee”. MIND heeft sinds dit voorjaar veel aandacht gevraagd voor de impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische kwetsbaarheid. Zoals verergering van psychische klachten, het (gedeeltelijk) wegvallen van zorg en het effect op werk, dagbesteding en sociale contacten. Onderbelicht is volgens MIND gebleven wat mensen met een psychische kwetsbaarheid helpt om de coronatijd zo goed mogelijk door te komen. Verbinding met lotgenoten en vertrouwen van hulpverleners blijken het verschil te maken.

Verbinding en vertrouwen

MIND heeft afgelopen zomer een kleinschalig, kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de veerkracht van mensen met een psychische kwetsbaarheid tijdens de coronacrisis. De interviews zijn gehouden met ervaringsdeskundigen, familievertegenwoordigers en ggz-behandelaren. Uit de gesprekken komt naar voren dat verbinding en vertrouwen sleutelwoorden zijn als mensen in moeilijke tijden hun hoofd boven water moeten houden. Bewust aandacht geven aan de onzekerheid helpt om die onzekerheid te accepteren. Peer-support blijkt hierbij onontbeerlijk. Maar ook hulpverleners kunnen veerkracht ondersteunen door een persoonlijke en gelijkwaardige relatie met de cliënt aan te gaan, waarin ruimte ontstaat om onzekerheid te delen en vertrouwen te geven.

Jouw ervaring is waardevol

Inmiddels zit Nederland midden in de tweede coronagolf, die in sommige opzichten nog zwaarder is dan de eerste. De vraag wat veerkracht in tijden van corona betekent en wat helpt om veerkracht te versterken, is daarom actueler dan ooit. Het rapport ‘Veerkracht tijdens corona (https://mindplatform.nl/media/5441/download/201007_def%20rapportage_veerkracht%20tijdens%20corona.pdf?v=1)’ biedt geen kant en klaar antwoord. Het is vooral een uitnodiging om ervaringen te delen. We nodigen mensen dan ook uit om het rapport te lezen en daarop vanuit eigen ervaring te reageren. Dit kan door een reactie te sturen naar Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl (mailto:nic.vosdewael@wijzijnmind.nl). Uit de reacties zullen wij een bloemlezing samenstellen.

Daarnaast organiseert MIND een digitale perspectiefsessie ‘Veerkracht tijdens corona’ op woensdag 18 nov van 11.00 – 12.30 uur voor iedereen met interesse. Chris Nijboer, de auteur van het rapport, levert hier een bijdrage aan. 

Klik hier (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fes_qmQsZ0WnOnrNQvjeAIcP1VlplQlMjlyOsCOvrk9UM0NYU0g3QVJaMVJGUkJGMDhITTUzMEhTTi4u) om je kosteloos aan te melden.

Bron: MIND

----------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

ervaringsdeskundige 2 ervaringsdeskundige 2