Groningse ggz Lentis splitst zich op in drie kleinere instellingen

”Lentis gaat ingrijpend veranderen. Dat doet de zorginstelling om de patiënten/cliënten beter te bedienen en om de wendbaarheid te vergroten, zodat het sneller kan inspelen op veranderingen in markt of maatschappij.” Dat schrijft de ggz-instelling op haar website.
De instelling kwam de laatste jaren regelmatig in het nieuws vanwege oplopende tekorten (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3707156/nieuws/lentis_moet_komende_twee_jaar_10_miljoen_minder_uitgeven.html?page=3) en tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3742820/nieuws/inspectie_ziet_voldoende_verbeteringen_bij_lentis.html?page=2).

”Marktdenken heeft plaats gemaakt voor focus op maatschappelijk nut en netwerkvorming”

‘Beter samen vanuit zelfstandigheid’, dat is de titel van de toekomstvisie waar we het afgelopen jaar met veel medewerkers aan hebben gewerkt. Ons streven is dat Lentis GGZ, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag en Dignis op een nieuwe manier gaan samenwerken. Dat houdt in dat het concern Lentis wordt ontvlochten. Destijds was het concern een logisch antwoord op het marktdenken. Dat had toen zijn intrede in de zorg gedaan. In de afgelopen jaren heeft het marktdenken plaats gemaakt voor een focus op maatschappelijk nut en netwerkvorming.

Zelfstandig maar verbonden

Vanuit zelfstandigheid is er meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. De drie organisaties worden zelfstandige stichtingen met een eigen
bestuur en eigen toezicht. Zo ontstaan drie wendbare organisaties die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en de markt. Ze blijven echter met elkaar verbonden via
verschillende samenwerkingsverbanden.
Door op de drie onderdelen terug te gaan naar de (maatschappelijke) bedoeling denkt Lentis optimaal meer werk te kunnen maken van belevingsgerichte (Dignis), herstelgerichte (Lentis GGZ) of risicogerichte zorg (Mesdag).

Met elkaar en anderen voor kwetsbare doelgroepen

De nieuwe vorm van samenwerken is volgens Lentis door inhoud gedreven en heeft onder meer tot doel om nog betere zorg te kunnen leveren aan kwetsbare doelgroepen die nu tussen wal en schip dreigen te
vallen. Denk aan demente ouderen met ernstige gedragsproblemen (snijvlak vvt/ggz) of verwarde mensen die gevaarlijk gedrag vertonen (snijvlak fz en ggz). De drie organisaties werken nu al
samen op deze snijvlakken, maar willen deze samenwerking intensiveren door vraag en aanbod op deze grensvlakken expliciet bij elkaar te brengen en vanuit een gezamenlijke visie eventuele
tekortkomingen aan te pakken.

Bron: Lentis (https://www.lentis.nl/actueel/lentis-gaat-veranderen/#more-19653)

Lees ook het interview (https://www.zorgvisie.nl/lentis-gaat-zich-opsplitsen-er-is-te-weinig-focus/) met interim-bestuurder Roel Verheul in Zorgvisie: ‘In het bedrijf ging het onvoldoende over onze cliënten en de kwaliteit van de zorg. Toen ik hier een jaar geleden kwam, zag ik een verweesd concern. Het had alle kenmerken van een verwaarloosde organisatie: in de top en op de werkvloer.’ (alleen voor abonnees van Zorgvisie).

------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

lentis lentis