Hoe een zelfregie- of herstelinitiatief op te zetten? (Handreiking voor gemeenten)

Zelfregie- en herstelinitiatieven (ZHI) voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn niet meer weg te denken uit het palet van zorg en welzijn. De meerwaarde van ZHI wordt steeds duidelijker en beleidsmakers adviseren al jaren om hier op in te zetten.

Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een handreiking opgesteld. De handreiking voor Financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven is bedoeld om te helpen met het opzetten van een ZHI en richt zich vooral op gemeenten, zodat ZHI een duurzame plek krijgen binnen de lokale of regionale zorginfrastructuur. De handreiking  licht de rol van de gemeente in dit proces toe en reikt financierings- en verantwoordingsmodellen aan. 

In de praktijk zien de opstellers geregeld dat ZHI ondanks veel inspanningen niet van de grond komen en het komt ook voor dat reeds bestaande initiatieven omvallen. Dit komt onder andere doordat een gezamenlijke visie op herstel nog ontbreekt. Ook van duurzame financiering van ZHI is vaak geen sprake. In de regionale afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars zou dit een plek kunnen krijgen.

Deze handreiking kwam tot stand uit een samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De handreiking ondersteunt de inbedding van ZHI in het aanbod van zorg en welzijn door begrippen te verhelderen, de rol van de gemeente in dit proces toe te lichten en financierings- en verantwoordingsmodellen aan te reiken.

​Download hier de handreiking (https://mindplatform.nl/media/5400/download/Handreiking%20financiering%20en%20inbedding%20zelfregie-%20en%20herstelinitiatieven.pdf?v=1)

-----------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

jon-tyson-1065356-unsplash jon-tyson-1065356-unsplash