'Coronacrisis vraagt om verdere samenwerking tussen ggz, politie en andere maatschappelijke partijen'

Er zijn grote zorgen bij ggz-instellingen dat de coronacrisis gaat zorgen voor een toename van verwarde personen. Directeur Veronique Esman van ’De Nederlandse ggz’: “De coronacrisis en de financiële problemen die dat veroorzaakt vergroten het risico dat mensen in kwetsbare situaties terecht komen en maatschappelijk door het ijs heen zakken. Bij onze lid-instellingen leven daar grote zorgen over. Dat noopt tot verdere samenwerking tussen onze sector, de politie, maar ook andere maatschappelijke partijen. Samenwerking is op veel fronten al op gang gekomen, maar moet intensiever om de aankomende problemen het hoofd te bieden”.

De problemen die de politie ervaart in de omgang met verwarde personen zijn al langere tijd onderwerp van gesprek tussen de politie en branchevereniging ’De Nederlandse ggz’. Esman: “De omgang met personen met verward gedrag plaatst ook crisisdiensten voor duivelse dilemma’s. Regelmatig is verward gedrag overlastgevend, maar is de persoon in kwestie niet bereid zorg of hulp te accepteren of voldoet het gedrag niet aan de wettelijke criteria voor gedwongen opname waar wij aan gehouden zijn. Gelukkig lopen er veel projecten om de samenwerking tussen politie en ggz te intensiveren en te verbeteren”.

Volgens Esman is het cruciaal dat de problematiek van personen met verward gedrag als een uitdaging wordt gezien door alle maatschappelijke partners die samenwerken met de ggz: “Niet alleen de politie of de ggz staan hier aan de lat: personen met verward gedrag hebben vaak complexe problematiek op meerdere levensgebieden. Die vergen vaak ondersteuning van de ggz, maar niet in alle gevallen. Juist daarom is een goede samenwerking op de andere levensdomeinen essentieel. Er zijn in de afgelopen tijd veel projecten gestart met veelbelovende resultaten. Onze oproep is best practices, zeker met de verwachte stijging nu versneld op te schalen naar landelijk niveau.”

Bron: De Nederlandse ggz (https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/zorgen-over-toename-personen-met-verward-gedrag-door-corona-noopt-tot-nieuwe-afspraken-over-verderga)

-----------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

verward corona verward corona