Yoga helpt bij een angststoornis, maar is minder effectief dan CGT

Yoga vermindert de symptomen van een gegeneraliseerde angststoornis, wat betekent dat de methode nuttig kan zijn bij het behandelen van angst. Uit een nieuwe studie, onder leiding van onderzoekers van de NYU Grossman School of Medicine, blijkt dat yoga significant effectiever is voor gegeneraliseerde angststoornis dan standaardmethoden over stressmanagement, maar minder effectief als cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is tot op heden de gouden standaard van gestructureerde gesprekstherapie en helpt patiënten om negatief denken om te zetten in een betere reactie op uitdagingen.

”Een gegeneraliseerde angststoornis is een veel voorkomende aandoening, maar voor veel mensen is het lastig om een evidence-based behandeling te krijgen”, zegt hoogleraar aan de NYU Langone Health en hoofdonderzoeker Naomi M. Simon. ”Ons onderzoek toont aan dat yoga, dat veilig is en een lage drempel heeft, de symptomen van sommige mensen met deze aandoening kan verminderen en een waardevol hulpmiddel kan zijn in een algemeen behandelplan.” Voor de studie, op 12 augustus online gepubliceerd in JAMA Psychiatry (https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2769486), werden 226 mannen en vrouwen met gegeneraliseerde angststoornis willekeurig toegewezen aan drie groepen: ofwel CGT, Kundalini-yoga of stressbeheersing, een gestandaardiseerde controletechniek.

Na drie maanden bleken zowel CGT als yoga significant effectiever tegen angst te werken dan stressmanagement. Om precies te zijn: bij 54 procent van degenen die yoga beoefenden, verminderden de klachten sigificant, vergeleken met 33 procent in de stress-educatiegroep. Van degenen die met CGT werden behandeld, voldeed 71 procent aan deze criteria voor symptoomverbetering. Tijdens de follow-up, na zes maanden, bleken de klachten na CGT behandeling nog steeds significant minder dan bij de groep die stresseducatie had ondergaan (de controletherapie), terwijl yoga niet langer significant beter was. Dat suggereert dat CGT robuustere, langdurigere angstverminderende effecten kan hebben.

Over het onderzoek

De studie omvatte een evidence-based protocol voor CGT-behandeling van gegeneraliseerde angststoornis, inclusief psycho-educatie, cognitieve interventies (gericht op het identificeren en aanpassen van onaangepaste gedachten en piekeren) en spierontspanningstechnieken. Kundalini-yoga omvatte fysieke houdingen, ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen, yogatheorie en meditatie / mindfulness.
De onderwijscontrolegroep voor stressmanagement ontving lezingen over de fysiologische, psychologische en medische effecten van stress, evenals de angstgevoelens van levensstijlgedrag, zoals het verminderen van alcohol en roken, en het belang van lichaamsbeweging en gezonde voeding. Huiswerk bestond uit het luisteren naar educatief materiaal over stress, voeding en levensstijl. Elke behandeling werd toegediend in groepen van drie tot zes deelnemers, in wekelijkse sessies van twee uur gedurende 12 weken met 20 minuten dagelijks huiswerk.

Kan yoga helpen bij het behandelen van angst?

Volgens de onderzoekers is een gegeneraliseerde angststoornis een veel voorkomende, progressieve en onderbehandelde aandoening, die momenteel naar schatting 6,8 miljoen Amerikanen treft. (In Nederland zou dat aantal ruim een miljoen zijn, red.) Hoewel de meeste mensen zich van tijd tot tijd angstig voelen, wordt het als een aandoening beschouwd wanneer piekeren buitensporig wordt en het dagelijks leven verstoort. CGT wordt beschouwd als de gouden standaard eerstelijnsbehandeling. Medicijnen, waaronder antidepressiva en soms benzodiazepines, kunnen ook worden gebruikt. Toch wil niet iedereen medicatie nemen vanwege de mogelijke bijwerkingen en CGT is niet voor iedereen toegankleijk, onder andere door de wachtlijsten in de ggz en het tekort aan getrainde therapeuten.

”Veel mensen zoeken al complementaire en alternatieve interventies, waaronder yoga, om angst te behandelen”, zegt dr. Simon. ”Deze studie suggereert dat er op zijn minst op korte termijn aanzienlijke waarde is voor mensen met gegeneraliseerde angststoornis om yoga eens te proberen om te zien of het voor hen werkt. Yoga wordt goed verdragen, is gemakkelijk toegankelijk en heeft een aantal gezondheidsvoordelen.” Volgens Dr. Simon moet toekomstig onderzoek erop gericht zijn te begrijpen wie het meest waarschijnlijk baat heeft bij yoga voor gegeneraliseerde angststoornis om zorgverleners te helpen de behandelingsaanbevelingen beter te personaliseren. ”We hebben meer mogelijkheden nodig om angst te behandelen, omdat verschillende mensen op verschillende interventies zullen reageren. Als er meer mogelijkheden beschikbaar zijn, kunnen barrières voor goede zorg worden overwonnen. Het hebben van een reeks effectieve behandelingen kan de kans vergroten dat mensen met angst bereid zullen zijn om evidence-based zorg te verlenen.”

Lees ook:

We wisten dat yoga helpt bij psychische klachten. We weten nu ook waarom. (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3756653/nieuws/we_wisten_dat_yoga_helpt_bij_psychische_klachten_we_weten_nu_ook_waarom.html?page=1)
 

-----------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

leefstijl GGZ 3 leefstijl GGZ 3