Psychiaters teleurgesteld over voorstel reparatiewetgeving Wvggz

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is erg teleurgesteld over de inhoud van de reparatiewet Wvggz (https://www.internetconsultatie.nl/reparatiewetwvggzwzd). ”Met dit wetsvoorstel worden maar enkele, relatief kleine issues opgelost”, schrijft de vereniging, ”voornamelijk ten gunste van andere ketenpartners. Voor psychiaters en Geneesheer-Directeuren levert het nauwelijks vermindering van de lasten op. Het leidt op enkele onderdelen zelfs tot een verzwaring.”

De NVvP blijft vasthouden aan een appèl om de Wvggz snel verder te vereenvoudigen, ook in samenhang met de Wet forensische zorg (Wfz). Volgens de NVvP is daar ook ruimte voor. In een brief aan het Ministerie zet de vereniging uiteen welke aanpassingen in het reparatiewetsvoorstel nodig zijn. Ook brengt zij een zestal punten onder de aandacht van het ministerie, die de Wvggz, volgens de NVvP, met zekerheid zullen vereenvoudigen en verbeteren.

De tekst van de brief:

Geachte heer Blokhuis,

Met belangstelling heeft de NVvP kennis genomen van de in consultatie gegeven concept ‘Reparatiewet Wvggz en Wzd’. In deze brief geven wij een reactie op de inhoud van deze reparatiewet, ons beperkend tot de voorgestelde wijzigingen van de Wvggz. De knelpunten in de samenloop tussen de Wvggz en de Wzd bespreken wij apart met de betreffende veldpartijen en met het ministerie van VWS.

U weet hoe belangrijk wij het vinden dat de Wvggz voor een goede uitvoering vereenvoudigd wordt. Gelukkig merken wij bij u steeds meer begrip en erkenning voor de knelpunten waar psychiaters tegenaan aanlopen in de uitvoering. Maar helaas worden met de reparatie die u nu voorstelt maar enkele, relatief kleine issues opgelost, voornamelijk ten gunste van andere ketenpartners. Wat een teleurstelling om te constateren dat uw voorstellen tot aanpassing voor psychiaters en Geneesheer-directeuren nauwelijks vermindering van de lasten oplevert. Op enkele onderdelen zelfs een verzwaring!

Wij hoopten dat deze reparatie de immense administratieve last van de wet zou verminderen. Niet alleen ten bate van de kwaliteit van zorg van onze leden, vooral ook voor onze patiënten. Om hun rechtspositie te verankeren worden zorgverleners verplicht om allerlei zaken en beslissingen schriftelijk vast te leggen. Dit is op papier ogenschijnlijk een verbetering, maar in de praktijk werkt het averechts: er zijn veel signalen dat patiënten de veelheid aan complexe brieven en procedures niet begrijpen. Het leidt soms zelfs tot escalatie, waardoor eerder moet worden overgaan tot verplichte zorg.Volledig tegengesteld aan wat we met de nieuwe wet wilden bewerkstelligen.

Wij blijven vasthouden aan een appèl om de Wvggz snel verder te vereenvoudigen, ook in samenhang met de Wet forensische zorg (Wfz). Omdat we weten dat dat kan. Verderop in deze brief zetten wij uiteen welke aanpassingen we binnen het voorliggende reparatievoorstel zien. Ook brengen wij nogmaals een zestal punten onder uw aandacht, die de Wvggz met zekerheid zullen versimpelen en verbeteren.

Voor zaken die niet persé een wetswijziging nodig hebben, maar ook op kortere termijn via werkafspraken tussen ketenpartners kunnen worden geregeld, is een handreiking met samenwerkingsafspraken in de maak. Net als de reparatiewetgeving, is het doel van deze handreiking ook om de uitvoerbaarheid van de wet te verbeteren. Wij hopen dat deze handreiking snel kan worden vastgesteld. Op verzoek van VWS hebben wij ook gekeken naar de fraudegevoeligheid van de voorgestelde wijzigingen in het reparatievoorstel. Wij verwachten niet dat de wijzigingen een verhoogde kans op fraude met zich meebrengen. Wij rekenen op uw steun.

Voor de volledige brief, inclusief de zes genoemde punten, klik hier (https://www.nvvp.net/stream/nvvp-reactie-op-internetconsultatie-reparatiewet-wvggz-02072020).

******************************************

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

nvvp-logo nvvp-logo