Activerende interventies voor mensen met dementie zijn zinvol, maar worden beperkt aangeboden

Activerende interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben positieve en beloftevolle resultaten laten zien in wetenschappelijk onderzoek, maar worden beperkt aangeboden. Er ontbreekt nog kennis over hoe deze interventies passen bij persoonlijke behoeften en voorkeuren van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dat blijkt uit het onderzoek van Netta van ’t Leven, waarop zij 3 juni promoveert aan de VU in Amsterdam.

Van ’t Leven  ontwikkelde in haar promotieonderzoek criteria om behoeften en voorkeuren gericht op betekenisvolle activiteiten te inventariseren. Deze criteria kunnen professionals zoals artsen en casemanagers die veel mensen met dementie en hun mantelzorgers zien, helpen naar de interventies te verwijzen.

Betekenisvolle activiteiten

Van ’t Leven: “Deze activerende interventies, gericht op het koppel  - persoon met dementie en de mantelzorger - benutten de nog aanwezige capaciteiten van de persoon met dementie. Door activiteiten te vereenvoudigen of aanpassingen te gebruiken behoudt deze groep bezigheden van betekenis en hiermee ondersteunen we ook de mantelzorger.”

Kwaliteit van leven
Mensen met dementie en mantelzorgers hebben moeite om hun dagelijks leven voort te zetten zoals ze gewend waren. Mensen met dementie hebben vaak weinig te doen en minder sociale contacten. Tegelijkertijd ervaren hun mantelzorgers problemen om hun naaste te ondersteunen in activiteiten, nog iets samen te blijven doen, en ook nog tijd voor zichzelf te houden. 

Actief blijven
Van ’t Leven: “Voorlopig zal het aantal mensen met dementie stijgen. Het is belangrijk om hen en hun mantelzorgers, juist in de beginfase te ondersteunen in wat zij nog wel kunnen, om activiteiten en gewoonten vast te houden. Dit zal bijdragen aan langer zelfstandig kunnen blijven wonen, en aan hun kwaliteit van leven.”

Meer informatie over het proefschrift (https://research.vu.nl/en/publications/needs-of-people-living-with-dementia-and-their-informal-caregiver)

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA (https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA)

Bron: VU (https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2020/apr-jun/03juni_ma-van-t-leven.aspx)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

tovertafel tovertafel