Psychiaters publiceren leidraad met afwegingen rond corona

De NVvP heeft onlangs een leidraad gepubliceerd dat psychiaters handvatten biedt bij de klinische besluitvorming rondom de COVID-19-pandemie. De ‘Leidraad afwegingen psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie’ omvat dertig pagina’s en neemt een aantal lastige afwegingen door, o.a. welke gegevens verzameld moeten worden en hoe de psychiater verschillende belangen kan afwegen. In het document is ook aandacht voor de diverse wettelijke kaders die hierin een rol spelen.

De leidraad is ontwikkeld nu ’het decor van afwegingen is verschoven’, staat in de Leidraad te lezen. ”Afwegingen in de patiëntenzorg zijn vrijwel altijd individueel en situationeel. (...) Behalve het nadrukkelijker meewegen van andere perspectieven dan alleen die van de individuele patiënt, schuiven ook anderen parameters in het klinische afwegingsproces mee. Een interventie waarvoor normaliter de afweging tussen effect en ongewenste neveneffecten een vrij constante parameter was, kan met de COVID-19-uitbraak grote risico’s met zich meebrengen. Denk aan het wel of niet opnemen van een patiënt of deze wel of niet ontslaan, het verstrekken van een depot, een ingrijpsituatie, een face-to-face-contact, etcetera.
Zo staan verschillende zaken in het klinische afwegingsproces op losse schroeven. Dit vraagt om een systematische en rationele wijze waarop de dilemma’s die zich voordoen worden benaderd.”

Wat betekent het voor een opname-indicatiestelling als een patiënt een COVID-19 besmetting heeft, waardoor andere opgenomen patiënten en personeel besmet kunnen raken? De COVID-19 pandemie voegt nieuwe vragen en overwegingen toe aan de reguliere besluitvorming en levert nieuwe medisch-ethische dilemma’s op. In het document maakt de NVvP onderscheid in de belangen van algemene volksgezondheid, de maatschappelijke belangen, de kwaliteit en veiligheid van zorg voor andere patiënten in een kliniek of instelling en de belangen van de individuele patiënt.

Lees hier de hele leidraad (https://www.nvvp.net/stream/leidraad-afwegingen-psychiatrische-dwangbehandeling-tijdens-de-covid-19-pandemie.pdf)

Bron: NVvP (https://www.nvvp.net/website/nieuws/2020/nvvp-publiceert-leidraad-afwegingen-psychiatrische-behandeling-tijdens-covid-19)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

 

corona handreiking corona handreiking