Vierde versie richtlijn ggz en corona: meer groepsbehandelingen en huisbezoek mogelijk

Er is een nieuwe richtlijn beschikbaar voor de ggz in coronatijd: twee weken na de derde versie (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3782176/nieuws/nieuwe_versie_specifieke_richtlijn_ggz_en_corona.html?page=1) is nu een vierde versie beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen:

* De richtlijn is verder verruimd voor wat betreft groepsbehandelingen. Versie 3 beperkte zich nog tot groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen; versie 4 geeft de voorwaarden weer waaronder groepsbehandelingen in het algemeen kunnen worden opgestart. Zo mag de groep niet groter zijn dan de ruimte toe laat, moet men 1,5 m afstand houden en geen ziekteverschijnselen hebben.

* Ambulante begeleiding: het is niet altijd mogelijk/wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen vanuit ambulant werkende teams digitaal of op afstand te leveren. De richtlijn adviseert om laagdrempeliger over te gaan tot huisbezoeken en face to face contact bij deze doelgroep.

* Het kan voorkomen dat bij huisbezoek een huisgenoot van de patiënt symptomen van corona heeft. Daarom is aan de tekst toegevoegd dat deze huisgenoot bij een huisbezoek wordt verzocht een chirurgisch mondmasker te dragen.

* Aan de tekst is toegevoegd dat een tbs-gestelde patiënt in de forensische GGZ met transmuraal of proefverlof met (klachten die duiden op) corona, in principe op de huidige verblijfplaats blijft.

* Verdachte situatie: aan de tekst is de aanbeveling toegevoegd om bij patiënten op een opname-afdeling tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Dit is gedaan omdat het een kwetsbare patiëntengroep betreft en eenmaal daags temperatuur opnemen geen betrouwbaar beeld geeft.

* Aan de tekst is toegevoegd dat ingeval van justitiabelen die niet meewerken aan isolatie, indien noodzakelijk het Intern Bijstand Team (IBT) of Landelijk Bijzondere Bijstand (LBB) wordt ingeschakeld. Deze teams dienen bij inzet tevens voorzien te zijn van passende beschermingsmiddelen.

Bron en voor de gehele richtlijn: GGZ Standaarden (https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding/versiebeheer)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

organisatie ggz 6 organisatie ggz 6

Reacties
Reactie: (Joke)
8-5-2020, 23:11
Als bovenstaande bericht juist is dan vraag ik me af waarom het trauma centrum waar ik onder behandeling ben de patiënten niet goed informeert op hun site wat betreft ftf contact en de deuren gesloten houdt . Ik was niet in staat om te bellen en beeldbellen en bij uitzondering en na team overleg mag ik naar mijn behandelaar maar voordat ik het gebouw binnen mag , want de deur is gesloten stuit ik o een formulier wat aangeeft dat je buiten moet wachten op je behandelaar en ben je binnen dan slaat je de schrik om het hart . De hele balie is omgeven door plexischermen , je mag alleen in een onbekende ruime vergaderkamer waar een groot plexischerm midden op de tafel staat incl. handschoenen en ontsmettingsmiddel en wil je er weer uit dan moet de behandelaar mee lopen zodat je echt naar buiten gaat Dit geeft een volslagen ander beeld dan de 4e versie richtlijnen GGz en voor mensen die vanuit vroegkinderlijke trauma"s ernstig beschadigd zijn en de ballast van hun verleden mee draagt is de boodschap van dit trauma centrum kwetsend en schrijnend want je geeft velen hiermee af dat ze in deze GGz niet gewenst en welkom zijn en vies , smerig en dat men genegeerd moet worden wat ze dus ook doen .