Slapeloosheid goed te behandelen met online therapie

Slapeloosheid is de op één na meest voorkomende psychische stoornis. Gelukkig is er een goede behandeling: cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid: CGT-I. Er zijn echter te weinig psychologen die deze therapie kunnen geven én de behandeling wordt door zorgverzekeraars niet vergoed. Zorg die wordt verleend door de huisarts wordt wél vergoed, maar in de huisartsenpraktijk ontbreekt vaak de kennis, tijd en financiële ruimte om patiënten met slapeloosheid een goede behandeling te bieden. Zodoende krijgen veel mensen niet de behandeling die zij nodig hebben met alle gevolgen van dien. Tanja van der Zweerde biedt met haar promotieonderzoek een oplossing voor dit probleem: online behandelen van slapeloosheid.

Behandelen is noodzakelijk
Als mensen niet worden behandeld heeft dat grote gevolgen. Mensen met slapeloosheid ervaren een sterk verminderd functioneren, lopen een hoog risico op het ontwikkelen van een depressie en kosten de maatschappij veel geld vanwege uitval en verminderde productiviteit. 

Slapeloosheid
Ongeveer 10% van de bevolking lijdt aan klinische slapeloosheid, en maar liefst één op de drie Nederlanders heeft in enige mate klachten van slapeloosheid. Slapeloosheid veroorzaakt persoonlijk lijden maar heeft daarnaast vele andere gevolgen. Slapeloosheid verhoogt het risico op het ontwikkelen van andere psychische klachten en fysieke problemen zoals hart- en vaatziekten, en heeft economische gevolgen vanwege productiviteitsverlies. Een effectieve behandeling van slapeloosheid is dus om verschillende redenen belangrijk. 

Online therapie
Van der Zweerde: “Een oplossing voor het tekort aan behandelaren is het aanbieden van cognitieve gedragstherapie in digitale vorm. In circa 20 huisartsenpraktijken in Nederland heb ik de online CGT-I behandeling i-Sleep getest. Met goed resultaat. Patiënten bleken na de online behandeling i-Sleep, ondersteund door praktijkondersteuners GGZ, beter te slapen. De behandeling bleek ook effectief te zijn in het verlagen van depressieve symptomen, met grote effecten: vergelijkbaar met die van depressietherapie.”

Bron: VU

Klik hier voor het volledige proefschrift (https://hdl.handle.net/1871.1/7fdfd837-bbfb-4855-8c34-5c24d982173d)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

slaap slaap