Cannabisgebruik lijkt toe te nemen als gevolg van Corona

Twee op de vijf cannabisgebruikers die hebben deelgenomen aan de Cannabis & Corona-enquête van het Trimbos-instituut is vaker cannabis gaan gebruiken na invoering van de corona maatregelen.

Verveling is daarbij de belangrijkste reden die wordt gegeven. Stress en andere psychische klachten spelen daarbij ook een rol. Bijna de helft van de deelnemers verandert zijn of haar gebruikspatroon niet en 1 op de 10 is minder gaan gebruiken of (tijdelijk) gestopt.

Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van de Cannabis & Corona-enquête van het Trimbos-instituut. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe gebruikers reageren op de corona maatregelen en welke vragen zij hebben over hun gebruik van cannabis tijdens deze corona crisis.

Met behulp van een online enquête onderzoekt het Trimbos-Instituut (veranderingen in) het gebruik van hasj en wiet.

Over de deelnemers

De enquête is uitgezet via social media en verstuurd naar een groep respondenten die eerder heeft deelgenomen aan Trimbos-onderzoek naar cannabisgebruik.

De deelnemers zijn doelgericht geworven en de steekproef is daarmee niet noodzakelijk representatief voor alle Nederlandse volwassenen die (regelmatig) cannabis gebruiken. De cijfers geven wel een indicatie van het effect van de corona maatregelen op cannabisgebruik.

Bijna driekwart van de respondenten gebruikte voor het ingaan van de maatregelen meestal wiet (72,4%). Ongeveer één op de zes (15%) gebruikt meestal hasj. Het overige deel gebruikt even vaak hasj als wiet (12,6%).

Bijna alle deelnemers (92,7%) gebruiken wiet en/of hasj in een joint gemengd met tabak. Een klein deel neemt wiet en/of hasj puur in een joint (8%) en/of wiet en/of hasj verwerkt in voedsel (7,7%).

Vóór het ingaan van de coronamaatregelen geeft bijna driekwart (71,7%) aan wiet en/of hasj (bijna) dagelijks te gebruiken. 14,5% gebruikt een paar keer per week. De overige respondenten gebruiken wekelijks of minder dan wekelijks wiet en/of hasj. Op een gebruiksdag gebruikten de respondenten gemiddeld 3,1 joints.

Verandering cannabisgebruik na ingaan maatregelen

Na het ingaan van de coronamaatregelen is bijna de helft van de respondenten (47,6%) even vaak blijven gebruiken. 42,2% zegt vaker wiet en/of hasj te zijn gaan gebruiken.

Een veel kleiner deel geeft aan te hebben geminderd (7,8%) of (tijdelijk) te zijn gestopt (2,4%). De antwoordoptie ’Ik ben (tijdelijk) gestopt’ is na 157 responsen toegevoegd aan de vragenlijst. Mogelijk ligt het percentage (tijdelijk) gestopte gebruikers dus hoger dan hier is weergegeven. 

Meer cannabisgebruik op 1 dag

Na het ingaan van de coronamaatregelen ligt het percentage (bijna) dagelijks gebruikers op 77,7%. Dit lijkt niet veel hoger dan de 71,1% dat voor de maatregelen dagelijks gebruikte. Echter, de (bijna) dagelijks gebruikers gaan van gemiddeld 3,6 joints naar 4,3 joints gemiddeld op een gebruiksdag.

Als we naar het gemiddelde kijken, geven gebruikers van wiet of hasj die wel eens een joint roken aan na de invoering van de maatregelen gemiddeld 3,7 joints op een gebruiksdag te gebruiken. Vaker gebruiken betekent dus voor de meesten niet ‘op meer dagen gebruiken’, maar meer (joints) per dag.

Redenen om meer te blowen

Veruit de belangrijkste reden om meer of vaker wiet en/of hasj te gebruiken is verveling (78% van degenen die meer/vaker gebruiken), gevolgd door stress (40%), eenzaamheid (28%) en mentale gezondheid (28%).

Manier van gebruik meestal hetzelfde

Op de vraag hoe respondenten of de manier van gebruik na invoer van de corona maatregelen is veranderd, antwoordde 83,8% wiet en/of hasj op dezelfde manier te gebruiken als voor het ingaan van de coronamaatregelen; 5,8% geeft aan minder tabak te gebruiken en 2,2% is (meer) edibles gaan eten.

De meest genoemde extra maatregelen die gebruikers treffen zijn: “Ik deel geen joints” en “ik rook niet meer samen met vrienden”.  

Dit zijn tussentijdse resultaten. De enquête blijft voorlopig online en je kunt dus nog meedoen. Klik hier voor de enquête (https://data.trimbos.nl/index.php/168993?lang=nl&_ga=2.154846591.610745707.1588314258-1743577245.1587453846).

Bron en meer informatie: Trimbos-Instituut (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/deel-cannabisgebruikers-blowt-meer-door-corona)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

verslavingszorg 3 verslavingszorg 3