Uitzending De Monitor leidt tot versneld onderzoek over werking Neurofeedback

Het algemeen bestuur van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt een onafhankelijke, externe commissie in die zich buigt over de mate van effectiviteit van neurofeedback-behandelingen door psychologen. In 2019 is op verzoek van het bestuur al een rapportage gemaakt over de wetenschappelijke fundering, maar dit heeft nog onvoldoende opgeleverd om tot een afgewogen standpunt te kunnen komen. Daarom is destijds door het algemeen bestuur verzocht  de rapportage te laten opvolgen door een diepergaand onafhankelijk onderzoek, dit wordt nu versneld.

Directe aanleiding voor deze versnelling is het toenemende aantal vragen vanuit de eigen beroepsgroep, stelt het NIP. Daarin speelt ook de berichtgeving in de media een belangrijke rol: het programma de Monitor kwam begin deze week naar buiten met een onderzoek, waaruit bleek dat alternatieve genezers en de beroepsgroep van psychologen fraude plegen door gesjoemel met declaraties voor de methode. Behandelaren krijgen hun rekening voor neurofeedback, een alternatieve geneeswijze, betaald als ze die onder een andere naam indienen. Ook zorgverzekeraars die expliciet melden dat ze neurofeedback niet vergoeden, werken hier aan mee, volgens de Monitor.

Onafhankelijk onderzoek

Met de onafhankelijke commissie wil het NIP, in het belang van patiënten en cliënten, nu sneller duidelijkheid creëren en inzicht bieden in de wetenschappelijke onderbouwing van neurofeedback behandelingen en toepassingen door psychologen. Volgens het NIP zijn de meningen over de evidentie van Neurofeedback verdeeld. Het is een nog in ontwikkeling zijnde behandelmethode die door sommige psychologen ingezet wordt voor klachten die samenhangen met afwijkende hersenactiviteit (zoals ADHD en ADD). Om die reden wordt neurofeedback (inclusief de beperkte evidentie) ook in diverse richtlijnen genoemd. De behandeling wordt dan eventueel toegepast bij ouderen, jongeren en kinderen en wordt vaak ingezet bij cliënten bij wie medicatie niet werkt, niet meer werkt of niet wenselijk is. De methode wordt soms ook toegepast bij andere klachten, zoals bijvoorbeeld een burn-out, stress of slaapproblemen. Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar.

Andere prestatiecode

De Monitor ontdekte dat het NIP op haar website behandelaren aanraadt de neurofeedbackbehandeling op de nota anders te omschrijven, om toch voor vergoeding in aanmerking te komen: ”Om misverstanden te voorkomen kun je de behandeling het best omschrijven als psychosociale behandeling prestatie code 14504”.

Uit een rondgang langs klinieken die neurofeedback aanbieden blijkt dat massaal gehoor wordt gegeven aan het advies van het NIP. Tegenover De Monitor verklaren de behandelaren dat ze de term ‘neurofeedback’ op de nota vermijden en een andere prestatiecode invullen.

“Dit is gangbaar”

Zilveren Kruis laat aan De Monitor weten dit te gedogen: “Dit is voor ons een gangbare wijze om deze zorg te declareren.” CZ biedt in haar aanvullend pakket geen vergoeding voor neurofeedback, maar zegt niets te kunnen doen als de declaratie onder een andere noemer wordt ingediend . Menzis vermeldt op haar site nadrukkelijk dat neurofeedback niet wordt vergoed. Geconfronteerd met het advies van het NIP meldt de zorgverzekeraar: “Dit is niet conform onze voorwaarden en daar hebben we het NIP ook op aangesproken. Ik zou graag zien dat het van de site afgaat.”  Ook VGZ zegt tegen De Monitor in gesprek te gaan met het NIP. Het Zilveren Kruis geeft aan neurofeedback in een aanvullend pakket sowieso te vergoeden, onder de categorie ’overige psychosociale therapie’. 

Gezondheidseconoom Wim Groot laakt tegen de Monitor de lakse houding van de zorgverzekeraars:” Daarmee sta je toch sjoemelen met declaraties toe? Je zegt ‘ ‘formeel mag het niet, maar als je het op een andere manier doet dan vergoeden we toch.’ Dan zet je toch wel de deur open om ook met andere vergoedingen te gaan sjoemelen. En ja, dat werkt fraude in de hand.”

Bron: NIP (https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/fraude-met-vergoedingen-neurofeedback) / De Monitor (https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/fraude-met-vergoedingen-neurofeedback)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

 

 

onderzoek ggz 2 onderzoek ggz 2