Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

Sinds gisteren, woensdag 1 april, is er één landelijke contactpunt (https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals) voor psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals. ARQ IVP opende het loket op verzoek van het RIVM en het ministerie van VWS.

ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze ervaring stelt de organisatie nu beschikbaar aan zorgprofessionals en hun leidinggevenden om hun vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen.Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500.

Het contactpunt heeft als doel (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk met betrekking tot het Coronavirus.

Het telefoonnummer wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen die allen kennis en ervaring hebben in de ondersteuning van professionals in beroepen waarin zij geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen. 

Daarnaast zal hier voor zorgprofessionals en hun leidinggevenden specifieke informatie beschikbaar worden gesteld.

1. Informatiebladen voor de doelgroepen:

Omgaan met werkgerelateerde stress bij Corona: deze folder is bedoeld voor (medisch) zorgprofessionals

Ondersteuning aan zorgverleners (in ontwikkeling): deze folder is bedoeld voor leidinggevenden in de verschillende zorgdomeinen

2. Zelfscreener Veerkracht (in aanbouw): dit online instrument brengt in kaart wat medewerkers energie geeft in het werk en wat stress oplevert (thuis of op het werk) en hoe daarmee wordt omgegaan. Er zitten vragen in verwerkt die specifiek over Corona gaan. De lijst kan anoniem en op elk moment worden ingevuld (5 minuten) en geeft de medewerker direct feedback over de veerkracht van dat moment en de opties die iemand heeft om hiermee verder te gaan. Eén daarvan is de mogelijkheid tot een gesprek met een psycholoog die gespecialiseerd is in het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en bedreigende situaties. Voor deze dienst wordt het netwerk van traumatherapeuten en opvangpsychologen van ARQ IVP ingezet.

3. Opvang en nazorg (in ontwikkeling): trainingsmateriaal over het herkennen van stress signalen bij collega’s en hoe zorgprofessionals elkaar onderling kunnen ondersteunen.

4. Advies (op aanvraag): ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen kunnen bij ons terecht voor advies in de ondersteuning van hun medewerkers. Een crisisadviseur van ARQ IVP kan kosteloos met u meedenken over het zo goed mogelijk ondersteunen van de medewerkers en over hoe en in welke vorm daarbij nog gebruik gemaakt zou kunnen worden van aanvullende diensten voor de medewerkers, bijvoorbeeld door het inrichten van een ‘2e schil’ van opvang. Hiertoe kunt u contact opnemen met ARQ IVP, telefoonnummer 020 - 8407600.

Op de website impact.arq.org/covid-19 (https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals)vindt u informatie met betrekking tot het omgaan met de psychosociale aspecten van het coronavirus, toegesneden diverse andere doelgroepen.

Bron: Arq IVP (https://www.ivp.nl)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

telefoon psychiatrie telefoon psychiatrie