Kinderen en jongeren met depressieklachten hebben minder profijt van psychotherapie dan volwassenen

De effecten van de behandelingsmethode zijn iets groter bij jonge volwassenen maar er zijn geen duidelijke verschillen in de werking van behandelingen tussen volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van een internationale groep onderzoekers onder leiding van VU-hoogleraar Pim Cuijpers (klinische psychologie). De resultaten zijn gisteren online gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry.

40 jaar onderzoek

In de afgelopen 40 jaar is onderzoek gedaan naar het effect van psychotherapieën voor kinderen en adolescenten en bij volwassenen en oudere volwassenen. Dat is bijzonder want in Europa is nauwelijks onderzoek gedaan naar kinderen en adolescenten met depressieklachten en komt vrijwel al het onderzoek uit de Verenigde Staten (VS), terwijl het onderzoek bij volwassenen en ouderen gelijk verdeeld is over Europa en de VS. VU-hoogleraar Pim Cuijpers: “Door onze databases en methoden te combineren, kunnen we de effecten van psychotherapieën op depressie gedurende de levensloop onderzoeken en mogelijke verschillen in effecten onderzoeken. Op die manier kan ook worden bekeken of psychotherapieën voor depressie gedurende de gehele levensloop vergelijkbare effecten hebben. We zien dat therapieën onder jongeren hoogstwaarschijnlijk minder effectief zijn en zijn er duidelijk verbeteringen nodig in psychotherapieën bij kinderen en adolescenten.”

Leeftijd en effect therapie

Het is om verschillende redenen belangrijk om de effecten van therapieën bij verschillende leeftijdsgroepen te bestuderen. Cuijpers: “De verschillen die wij hebben gevonden tussen de leeftijdsgroepen zijn van belang om behandelaren in de praktijk te informeren over het potentieel van behandelingen in verschillende leeftijdsgroepen. Onze resultaten kunnen handvatten bieden bij het selecteren van de juiste behandeling.

Toekomstig onderzoek

Depressies bij kinderen en jeugdigen ontstaan vaak voor het eerst in deze periode en goede behandeling kan een chronisch beloop voorkomen. Er is daarom dringend onderzoek nodig naar verbeterde behandelmethoden, ook al omdat medicatie kleine effecten heeft en in het algemeen afgeraden wordt vanwege een mogelijk verhoogd suiciderisico. Het is ook niet duidelijk waarom er nauwelijks onderzoek in Nederland en in de rest van Europa gedaan wordt naar behandeling van depressie. Dat moet hoognodig veranderen.

Bron: Persbericht

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

autisme kind autisme kind