NZa neemt belemmeringen voor hulpverlening op afstand tijdelijk weg vanwege Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt hier mooie voorbeelden van te zien in het land. De NZa wil eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Aldus de NZa.

Uitgangspunt moet zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd

De NZa verruimen daarom de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd, schrijft de NZa. Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Niet aan alle voorwaarden hoeft te worden voldaan

Op dit moment kan vaak al een digitale zitting/consult in rekening worden gebracht in plaats van een fysieke zitting/consult. Met het verruimen van de regels neemt de NZa alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het eerste contact voor logopedie niet in een behandelruimte maar op afstand plaats kan vinden. Deze verruiming geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom gecombineerde leefstijlinterventie.

Zorgverzekeraars Nederland

De NZa vraagt ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in  contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten. De autoriteit heeft hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan.

Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_280639_22/1/).

Mocht het voor u onduidelijk zijn hoe u zorg op afstand in uw sector kunt registreren, neem dan contact op met de NZa (https://www.nza.nl/contact) of bekijk de Veelgestelde vragen coronavirus (https://www.nza.nl/actueel/algemene-en-zorgspecifieke-vragen-coronavirus).

Bron: NZa

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief die tweemaal per maand verschijnt dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

telefoon psychiatrie telefoon psychiatrie